På bussmesser har Yrkestrafikk har gjort det til vane å spørre produsentene om sikkerheten til førerne ved frontkollisjon. De fleste svarene er nedslående, men på UITP-messa i Stockholm hadde markedskonsulent Isabel Jeschek hos MAN hadde en positiv nyhet.

På bussmesser har Yrkestrafikk har gjort det til vane å spørre produsentene om sikkerheten til førerne ved frontkollisjon. De fleste svarene er nedslående, men på UITP-messa i Stockholm hadde markedskonsulent Isabel Jeschek hos MAN hadde en positiv nyhet.

Litt lengre – for sikkerhets skyld

MAN har valgt å følge de internasjonale retningslinjene for tunge kjøretøy når det gjelder sikkerhet for sjåføren i sitt nye busskonsept for bybusser. «Det betyr at MAN ligger på et høyere nivå enn minimumskrav og standard», sier salgskoordinator Stefan Fuchs hos MAN.
query_builder PUBLISERT: October 29th, 2019
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Et nytt konsept for forsterket karosseri har tatt sikte på å oppfylle to krav i det internasjonale ECE-regulativet for kjøretøy, som administreres av FN og også danner grunnlaget for typegodkjennelser innen EU.

Bedre veltesikring
For å oppfylle kravene i ECE-R66 har MAN integrert komponenter av stål i bussenes rammeverk, noe som styrker strukturen og minsker skadene i tilfelle bussen velter. Forsterkningene oppgis å fange opp 65 prosent mer av den såkalte velteenergien.

De nye kjøretøykravene ble gjort gjeldende høsten 2017, og det er viktig å merke seg at dette gjelder alle kjøretøytyper, også klasse II-busser.

MAN har gjort sin nye elektriske byløvebuss litt lengre i fronten for å øke sikkerheten noe for føreren.

Bedre vern i fronten
MAN har også forlenget bussfrontene med en stålramme for å oppfylle kravene i ECE-R29a når det gjelder retningslinjer ved frontkollisjon med målet å beskytte alle om bord i kommersielle kjøretøy. Den forsterkede rammen er der for å beskytte bussføreren, og er sertifisert som standardutstyr i alle MANs nye Lion’s City-busser.

- MAN har valgt å la denne standarden bli en del av vårt nye konsept for bybusser, noe som betyr at MAN ligger på et høyere nivå enn minimumsstandarder og krav. Dette gjelder for hele vår bussgenerasjon, så vel som for elbusser, understreker Stefan Fuchs, som er salgskoordinator for busser i Norge.

info Visste du at...

Positivt initiativ
- Dette er positivt og et skritt i riktig retning. Alt som kommer som initiativ fra produsentene er supert.  Jeg håper de andre bussbyggerne vil følge etter, sier Marianne Nattestad fra YTFs sikkerhetsutvalg i en kommentar.

Nattestad har vært engasjert i førersikkerhetsarbeidet i flere år, og portretteres på side 28 i denne utgaven av Yrkestrafikk.

Redaksjonen har gjort det til vane å spørre de ulike bussprodusentene om kollisjonssikkerheten for bussførere hver gang vi er på bussmesse – noe vi oppfordrer alle andre YTFere til å gjøre, slik at ingen skal være fristet til å «dø i synden».

NAV ba ufør sjåfør ta lagerjobb

Da sjåføren ble utsatt for en ulykke på jobb fikk han store smerter i nakke, skulder og rygg og ble ufør. NAV ga avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger og mente at han heller kunne søke jobb på lager eller i butikk.

Gryende forståelse
Yrkestrafikk har tatt opp spørsmålet om førersikkerhet i en rekke artikler de to siste årene, særlig etter at flere stygge dødsulykker har demonstrert hvor dårlig det står til. Samferdselsdepartementet oppsummerte det slik i et brev i februar 2018: «Det er faktisk slik at det i dag ikke stilles særskilte krav til kollisjonssikkerhet i de gjeldende felleseuropeiske kravene til buss.»

Bussprodusentene innrømmer stort sett at sikkerheten er «next to nothing», men påpeker at de er avhengige av at noen i markedet er villige til å finansiere økt sikkerhet. Heller ikke blant erfarne internasjonale bussjournalister har førersikkerheten vært et stort tema. Heldigvis virker det nå som om forståelsen for at bussførere må sikres på linje med privatbilister langsomt voksende, og YTF tar mål av seg til å sette turbo på prosessen.