Fikk fast jobb etter arbeidsrettsak. Foto: YTF.

Fikk fast jobb etter arbeidsrettsak. Foto: YTF.

Innleide vant i tingretten – fikk fast jobb

Brødrene Dahl ønsket å kvitte seg med tre innleide lageransatte. Med advokathjelp fra YTF vant de tre fram i tingretten. Resultatet ble fast ansettelse og en klekkelig erstatning.
query_builder PUBLISERT: August 15th, 2018
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen

Tre innleide i Brødrene Dahl tok i løpet av våren 2018 kontakt med Yrkestrafikkforbundet. De hadde alle, med to dagers varsel eller mindre, fått beskjed om at de ikke lenger hadde en jobb å gå til. En våken tillitsvalgt rådet dem til å kontakte forbundet for å undersøke om det var lov å avslutte arbeidsforholdet på en slik måte.

Ikke midlertidig
De tre var ansatt i Manpower, men utleid til Brødrene Dahl sitt sentrallager på Langhus. De hadde vært hos Brødrene Dahl i henholdsvis 7,11 og 16 måneder. Oppdragene de fikk varte typisk i en måned eller to, men de fikk stadig forlengelser i form av nye oppdrag. Det var ingenting som tilsa at arbeidet de utførte var midlertidig, og at de plutselig ville bli stående uten jobb. De utførte det samme lagerarbeidet som kollegaene som var fast ansatt hos Brødrene Dahl. Forskjellen var bare logoen på arbeidsklærne.

Tydelig lovverk
YTF satte advokat Josefine Wærstad på saken, og hun var ikke i tvil om at lovverket var på de ansattes side:

- Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast hos den virksomheten man faktisk jobber for. Formålet er at man skal ha et arbeidsliv med et reelt stillingsvern der den ansatte har trygghet og forutsigbarhet for lønn og arbeid. Arbeidsforholdet løper på ubestemt tid, og kan bare avsluttes ved saklig oppsigelse, avskjed eller lovlig permittering.

Kun unntaksvis
- I noen unntakstilfeller er det i stedet tillatt å ansette arbeidstaker midlertidig eller leie inn ansatte, men kun dersom behovet er tidsavgrenset. Det vil si at det ikke er tillatt å ansette midlertidig eller leie inn arbeidskraft for å dekke et varig behov. Midlertidige behov kan oppstå i forbindelse med sykefravær eller sesongarbeid, men hvis det er mulig for arbeidsgiver å løse behovet ved flere faste ansettelser, eksempelvis fordi det alltid er behov for vikarer, så skal ansettelsen være fast, forklarer advokat Wærstad.

«Så lenge du er organisert, får du hjelp til å finne ut av ting og tang. Er du ikke organisert så må du gjøre veldig mye jobb selv, og det er en tøff oppgave. Det oppdaget jeg da jeg så hvilken jobb advokatene våre utførte» - En av de tre som vant rettssaken

Ulovlig praksis
YTF erfarer at innleie og midlertidig ansettelse, eksempelvis gjennom bruk av timessjåfører, skjer i større grad enn det regelverket åpner for. Noen få ønsker ikke fast jobb, men ifølge undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå er det over 100 000 som ufrivillig har midlertidig stilling. Tallene, som er fra 2016 viser at av 214 000 midlertidig ansatte var det 60 prosent som ønsket seg fast jobb.

- Utfordringen med håndhevingen av regelverket er at det er opp til den enkelte ansatte å kreve fast ansettelse. Mange ønsker eller tør ikke dette, av frykt for at det skal påvirke mulighetene til å få videre arbeid hos den virksomheten de er hos, eller andre virksomheter i samme bransje, påpeker YTF-advokaten.

Visste du at...

...YTF har tariffavtaler innen de fleste bransjer i transportsektoren?

Finn din tariffavtale her eller meld deg inn i dag

Fikk erstatning
De tre innleide i Brødrene Dahl vant frem i tingretten. Tingretten la blant annet til grunn at «innleiepraksisen til Brødrene Dahl tilsier at det foreligger et reelt alternativ å øke grunnbemanningen». Resultatet ble at de tre fikk erstatninger på sammenlagt kr. 704 000. De to som hadde krevd fast ansettelse fikk jobben tilbake.

- Så lenge du er organisert, får du hjelp til å finne ut av ting og tang. Er du ikke organisert så må du gjøre veldig mye jobb selv, og det er en tøff oppgave. Det oppdaget jeg da jeg så hvilken jobb advokatene våre utførte, sier en av de tre, som ønsker å være anonym.

- Uten en fagforening i ryggen er det svært få som har mulighet til å ta den økonomiske påkjenningen det er å gå til rettssak. Saken viser hvor viktig det er også for midlertidig ansatte å organisere seg, for å være sikret hjelp i påkommende tilfeller, understreker YTF-leder Jim Klungnes.

Les også Klassekampens dekning av saken i pdf: