FOTO: Advokat i Yrkestrafikkforbundet Josefine Wærstad. Foto: Kåre Sponberg

FOTO: Advokat i Yrkestrafikkforbundet Josefine Wærstad. Foto: Kåre Sponberg

Frikjent etter påkjørsel av fotgjenger

Politiet mente bussjåføren hadde opptrådt uaktsomt da en fotgjenger som gikk på rødt lys i Nylandsveien ble påkjørt. Retten var uenig og frikjente vedkommende.
query_builder PUBLISERT: October 13th, 2020

Tekst: Lars Marius Matre

Ulykken fant sted i krysset Dronning Eufemias gate og Nylandsveien i Oslo tidligere i år. Fotgjengeren gikk ut på rødt lys og ble nesten umiddelbart truffet av bussen, som kom svingende inn i Nylandsveien.

YTF-advokat Josefine Wærstad forsvarte sjåføren, som stod tiltalt for brudd på Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. Denne paragrafen omhandler uaktsomhet i trafikken.

Aktor la ned påstand om at sjåføren skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager, miste førerretten i 6 måneder samt betale saksomkostninger, skadeserstatning til fornærmede og en bot på 15.000 kroner.

Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her

Førerkortet var inndratt i en måned
Politiet beslagla førerkortet på stedet i februar. Med hjelp fra advokat i YTF fikk han det ut igjen i påvente av dommen.

- Han ble tilbudt annet arbeid, og hadde derfor ikke noe økonomisk tap. Ikke alle i bransjen er så heldige at de har en så fleksibel arbeidsgiver, sier advokat Wærstad.

Norges farligste kryss? Skjermbilde: Google street view

Havnet i blindsonen
Advokat Wærstad argumenterte for at det var kombinasjon av et uoversiktlig kryss, blindsone og at fotgjengeren gikk på rødt lys som forårsaket påkjørselen. Bussjåføren hadde ifølge Wærstad gjort alt i sin makt for å forhindre en ulykke.

Dette støttes av vitner og videobevis. Vitner beskriver bussens hastighet som lav, samt at sjåføren kikket seg godt rundt i forkant. Videobevisene viser at sjåføren lener seg frem og ser først til høyre, så venstre og deretter høyre igjen. Den fornærmede entrer sjåførens blindsone i det vedkommende har blikket mot venstre.

- Mange er oppmerksom på at buss og lastebil har store blindsoner langs sidene, men ikke alle er kjent med at det også er betydelige blindsoner bak bussens A- og B- stolper. Særlig A-stolpen i kombinasjon med speilet gjør at svingene kan være farlige, sier Wærstad.

Retten var enig
Retten poengterer at ulykken skyldes en rekke uheldige omstendigheter, men stiller seg bak sjåførens forklaring. De mener vedkommende har opptrådt aktsomt og ikke kan ilegges noe skyld for ulykken.

- Vi er svært glade for rettens konklusjon. Det er naturligvis en tragisk hendelse, men vi mener sjåføren har gjort alt som er mulig for å forhindre en ulykke, sier advokat Wærstad.

Vil flytte fotgjengerfeltet
Både retten og sjåføren har pekt på at krysset er uoversiktlig og farlig. At sjåføren frifinnes, er et bevis på dette. Forbundsleder Jim Klungnes mener derfor fotgjengerfeltet i Nylandsveien bør flyttes for å unngå flere slike ulykker.

- Dette er en trist hendelse som kunne vært unngått om man hadde hatt fotgjengerfeltet lenger unna krysset. Slik det er nå har ikke sjåførene mulighet til å reagere hvis det skjer uforutsette ting, uttaler Klungnes.