Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

NAV ba ufør sjåfør ta lagerjobb

Da sjåføren ble utsatt for en ulykke på jobb fikk han store smerter i nakke, skulder og rygg og ble ufør. NAV ga avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger og mente at han heller kunne søke jobb på lager eller i butikk.
query_builder PUBLISERT: February 1st, 2019

Dette er saken
I 2015 ble YTF-medlemmet utsatt for en trafikkulykke i arbeidstiden. Etter nesten to år med uførhet som følge av smerter i skulder, nakke og rygg søkte han arbeidsavklaringspenger fra NAV. Avslaget mottok han lille julaften.

YTF-medlemmet tok kontakt med Yrkestrafikkforbundets advokater som startet arbeidet med å samle medisinsk dokumentasjon. Blant annet skrev fastlegen at YTF-medlemmet ikke var fysisk skikket til noen jobb. YTF hjalp medlemmet med å anke avslaget.

NAV opprettholdt avslaget. De mente at sjåføren kunne ha mer enn 50 prosent stilling dersom han gikk over til «enkle fysiske yrker som butikk- eller lagermedarbeiderstillinger». Det ville ifølge NAV bli vanskelig å få en slik jobb grunnet sjåførens alder og manglende erfaring med disse yrkene, men ikke på grunn av sykdom.

Yrkestrafikkforbundet anket saken til Trygderetten.

Rettens vurdering
Retten bemerket at det var rart at NAV ikke hadde ment at sjåføren kunne jobbe andre steder i løpet av perioden på nesten to år før han søkte om AAP. Det var lite som tydet på at situasjonen hadde endret seg siden da.

Videre viste Trygderetten til folketrygdsloven § 11-5 der det står at det skal legges vekt på blant annet alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn når det skal vurderes om arbeidsevnen er nedsatt. Da er det de reelle mulighetene til å ta inntektsgivende arbeid som må tas hensyn til.

Trygderetten kom frem til at NAVs vedtak måtte oppheves.

Advokat Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet

Glad for seier
Advokat Marius Træland i Yrkestrafikkfobundet er glad på medlemmets vegne.

- Fornuften seiret! Det er grådig kjekt å kunne hjelpe YTFs medlemmer på denne måten. Det er ingenting som er så gøy som å vinne frem i slike saker,  uttaler Træland.

 

Medlemsfordeler Medlemskap Medlemsavgift/kontingent