Forhandlingsleder Linda Jæger og forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Forhandlingsleder Linda Jæger og forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Overleverte kravene i bussbransjen

Fredag 28. august overleverte Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og NJF kravene til NHO og Vy Spekter. Her kan du lese om kravene i årets oppgjør.
query_builder PUBLISERT: August 28th, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Lønn
Yrkestrafikkforbundet er det forbundet som har flest organiserte bussjåfører. Kravene er basert på innspill fra avdelingene i forkant av årets oppgjør. YTF krever at arbeidsgiver oppfyller lovnaden om lønn mer på linje med industriarbeider. I tillegg krever YTF laveste lønnssats på rutebiltabellen som ny minstelønn for turbilsjåfører.

Forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger ser frem til forhandlingene som starter 2. september.

- Vi skal ha kompensert det etterslepet som vi har hatt i de senere års lønnsoppgjør. Eksempelvis kom buss- og banesjåførene spesielt dårlig ut i det samordnede oppgjøret i 2018, uttaler Jæger.

Bedringer av arbeidshverdagen
Yrkestrafikkforbundet krever at bestemmelsen om at inntil 10 minutters forsinkelse er inkludert i timelønnen, fjernes. YTF krever også at Oslobestemmelsene for del-skift gjøres gjeldende for alle og at det settes av tid til å foreta sikkerhetssjekken.

Her kan du lese kravdokumentene fra arbeidstakersiden:

Kravdokument NHO Transport

Kravdokument Vy

Kravdokument Funskjonæravtalen

Her kan du lese arbeidsgivernes krav:

Arbeidsgiversidens krav

- Vi forhandler sammen med Fellesforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet og avholder felles uravstemning med dem. Husk å bruke din stemmerett i uravstemningen, avslutter Jæger.

Se videoen med Linda Jæger her:

Busstreik søndag vil lamme Oslo og Viken

Fra arbeidstidens start søndag 20. september tas bussjåførene i Oslo og Viken ut i streik dersom partene ikke er blitt enige i meklingen. Yrkestrafikkforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn.

Det blir busstreik

Bussjåførene i Oslo og Viken går ut i streik fra arbeidstidens start søndag. Arbeidsgiverne var ikke villige til å komme bussjåførene i møte under meklingen.

Derfor er Yrkestrafikkforbundet i streik

Her er en enkel punktliste dersom du får spørsmål om streiken.

Busstreiken er avsluttet

Torsdag 1. oktober kl. 07:00 kom partene frem til et anbefalt forslag. De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.