Grossistoverenskomsten i Virke 2021.

Grossistoverenskomsten i Virke 2021.

Grossistoverenskomsten i Virke - garantitillegg fra 1. april 2021

Minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.
query_builder PUBLISERT: March 26th, 2021

Fra samme dato heves også minstelønnssatsene for:

  • arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) til kr 240,25 per time

  • unge arbeidere fra 16 - 17 år (§ 8-1.4) til kr 165,82 per time

  • unge arbeidere fra 17 -  18 år (§ 8-1.4) til kr 189,51 per time.

Enighet i Virkeoppgjøret

YS og Virke ble i dag enige i den sentrale forhandlingen.

Enighet om ny hovedavtale mellom YS og Virke

YS og Virke ble fredag 12. januar enige om ny hovedavtale for 2018-2021.

Garantitillegget for Grossistavtalen Virke er klart

Nå er resultatene for garantilønnsbestemmelsen i Grossistoverenskomsten med Virke klare.

Pauset forhandlingene på grossistoverenskomsten

Yrkestrafikkforbundet har pauset forhandlingene på Grossistoverenskomsten i Virke da man ikke kom i mål på de dagene som var satt av.

Grossistoverenskomsten på plass i Brødrene Dahl

Etter to års venting fikk YTFs medlemmer endelig slått fast at Grossistoverenskomsten i Virke er gjeldende avtale for lagermedarbeiderne i Brødrene Dahl.