Enighet i Norsk Stein - Bergindustrioverenskomsten

Yrkestrafikkforbundet og Norsk Industri er enige om årets lønnsoppgjør.
query_builder PUBLISERT: October 21st, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Lønnstillegg
Ny minstelønnssats økes til kr. 171,36

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr time

Fagbrevtillegget heves med kr. 0,75 pr time

Forskuttering av sykepenger
Bedrifter har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedrift når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Matpenger
Satsen for matpenger settes til kr 90,-

Arbeid under dag
Det skal avtales et tillegg for arbeid under dagen på minst kr. 10,-

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.