100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.
query_builder PUBLISERT: November 20th, 2020
Advokat i Yrkestrafikkforbundet Marius Træland. Foto: Kåre Sponberg

Advokat Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet har stått for flere av sakene der YTF-medlemmer har gått fra å være i langvarige vikarforhold gjennom bemanningsbyrå til å få fast stilling i bedriften der de jobber.

- Vi ser at mange bedrifter har langt flere vikarer enn det som er nødvendig for å ta unna topper i produksjonen. Vi har flere tillitsvalgte som har gjort en formidabel jobb for å sørge for at bedriften i størst mulig grad bruker faste ansettelser. Advokatene i Yrkestrafikkforbundet hjelper til med prosessene og tar saker for medlemmer der det ikke er tillitsvalgte som kan hjelpe, sier Træland.

Altfor mye vikarbruk på lagrene
Advokat Træland er overrasket over hvor mange midlertidige ansatte som finnes på de ulike lagrene.

- Bedriften kan ikke bruke så mange vikarer de ønsker. Hovedregelen er at folk skal være fast ansatt. De må kunne begrunne hvorfor det er nødvendig å ha så mange vikarer. Det ser vi at de får problemer med når vi begynner å stille spørsmål, uttaler Træland.

https://www.ytf.no/uncategorized/fa-en-av-landets-laveste-boliglansrenter

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er glad for at YTF kan være med på å rydde opp i bransjen.

- Vi har ført rettsaker for medlemmer og fått fullt gjennomslag for våre syn. Det er klart at det er vanskelig for enkeltpersoner å kreve sin rett når de er innleide vikarer, men med Yrkestrafikkforbundet i ryggen har man både tillitsvalgte og advokater å lene seg på, sier Klungnes.

info Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her

Stadig flere medlemmer
Yrkestrafikkforbundet øker stadig medlemstallet, og mange lageransatte har valgt å melde seg inn i løpet av de siste årene. Jim Klungnes ønsker både fast ansatte og vikarer velkommen.

NAV ba ufør sjåfør ta lagerjobb

Da sjåføren ble utsatt for en ulykke på jobb fikk han store smerter i nakke, skulder og rygg og ble ufør. NAV ga avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger og mente at han heller kunne søke jobb på lager eller i butikk.

- Før har det vært slik at vikarene har ventet med å melde seg inn i forbundet til de har blitt fast ansatt. Jeg mener at det er vikarene som trenger oss mest. Det er vanskelig å stå på kravene om du står alene og uten fast lønn. Mange som blir kastet ut av bedriften tør ikke å ta saken videre fordi de frykter at det vil koste for mye eller ikke kjenner til rettighetene sine. Når du er medlem hos oss så kjenner vi lovverket og kan ta saken videre for deg, avslutter Klungnes.