2,7 prosent økning i mellomoppgjøret 2021.

2,7 prosent økning i mellomoppgjøret 2021.

Mellomoppgjøret 2021: Hva betyr egentlig 2,7 prosent økning?

Søndag 12. april kom YS og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2021. Rammen på lønnsøkningen er anslått til 2,7 prosent.
query_builder PUBLISERT: April 12th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Det man har blitt enige om er et generelt tillegg til alle på kr 2,25 pr time og et lavlønnstillegg på kr 1 pr time, fra 1. april 2021.

LES MER: Enighet i meklingen

I omtalen av oppgjøret har det blitt snakket mye om at rammen for oppgjøret er på 2,7 prosent. Da snakker vi om den samlede effekten av oppgjøret for alle bransjer under ett. En ramme på 2,7 prosent betyr ikke at de enkelte overenskomstene nødvendigvis får 2,7 prosents økning. Noen vil havne under dette, andre over.

Hva som faktisk ble lønnsdannelsen i 2021, samlet og for den enkelte overenskomst, får vi først vite neste år.

Består av tre deler

Så hvordan har man kommet frem til 2,7 prosent?

Kort forklart består tallet av tre elementer:

  1. Sentrale tillegg – Det generelle tillegget og lavlønnstillegget.

  2. Overheng – Den delen av lønnsøkningen som ble gitt i 2020, men som får full virkning i år.

  3. Glidning – Den delen av lønnsøkningen som skjer i lokale lønnsforhandlinger, økning i ansiennitet, økning i utbetalte ubekvemstillegg mm.

I årets oppgjør er som nevnt den totale rammen anslått til 2,7%. Overhenget er beregnet til 1 % og glidningen er anslått til 1 %. De resterende 0,7 %, er verdien av de tilleggene som ble gitt sentralt. Det vil si det generelle tillegget og lavtlønnstilleget.

Regnestykket blir dermed slik: 1% (overheng) + 1% (glidning) + 0,7 % (generelle tillegg + lavlønnstillegg) = 2,7%

LES MER: Slik fungerer meklingen

Hva er lavlønnstillegg?

I tillegg til det generelle tillegget på 2,25 kr, ble partene også enige om et lavlønnstillegg. Det er på kr 1, og vil gjelde for overenskomster der gjennomsnittlig lønn ligger under 90 % av industriarbeiderlønn.

Av YTF sine overenskomster i NHO-området, er det medlemmer på transportoverenskomsten (gods) og miljøoverenskomsten som vil få dette tillegget.

Enighet i meklingen - dette betyr det for deg

YS og NHO kom søndag ettermiddag til enighet under meklingen i mellomoppgjøret i NHO-området. Riksmekler la frem en skisse som begge parter valgte å akseptere.

Mekling på overtid

Meklingsfristen i mellomoppgjøret gikk ut ved midnatt natt til søndag. Ettersom det ennå ikke er kommet et resultat eller brudd, har NHO og YS blitt enige om å fortsette meklingen på overtid.

Hva skjer når YS og NHO nå møtes til mekling?

Fredag og lørdag møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.