I dag leverte YS sine krav til NHO i årets tariffoppgjør i frontfaget. Foto: Liv Hilde Hansen

I dag leverte YS sine krav til NHO i årets tariffoppgjør i frontfaget. Foto: Liv Hilde Hansen

Dette er YS krav til NHO: Kjøpekraften må sikres

I dag overleverer YS sine krav til NHO i frontfagsoppgjøret. – Det er viktig for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer ansatt i bedrifter tilsluttet NHO, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.
query_builder PUBLISERT: March 24th, 2021

– Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen krever vi at kjøpekraften må opprettholdes i privat sektor, sier Bornø.

YS Privat krever også at alle de som er permittert i løpet av pandemien skal kunne delta i opplæring og kompetansetiltak i den tiden de er permittert.

– Vi må sikre at de som nå er permittert står enda bedre rustet til å møte en ny normalsituasjon etter pandemien, sier Bornø.

– Klimakrise, eldrebølge, digitalisering og globalisering er fortsatt de store utfordringene. Det siste året har bare understreket behovet for å satse på livslang læring og sikre at arbeidstakerne har relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft de neste tiårene. Sysselsetting og kompetansehevende tiltak må sees i sammenheng, påpeker han.

Forhandlingene omfatter om lag 15 000 medlemmer fra følgende YS-forbund: Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet. 24. og 25. mars er satt av til forhandlinger mellom YS Privat og NHO.  En eventuell mekling vil foregå 9. og 10. april.

Tariffoppgjøret 2021

I år er det mellomoppgjør. Da forhandler organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. YS forhandler på vegne av medlemmer i alle sektorer: Stat, Kommune, Spekter, Privat og Finans.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.