Forhandlingene for funksjonæravtalen i Vy Buss er i mål.

Forhandlingene for funksjonæravtalen i Vy Buss er i mål.

Forhandlingen for funksjonæravtalen i Vy Buss er ferdig

Den 2. mai 2019 ble det avholdt forhandling vedr. lønnsjustering 2. avtaleår for ansatte tilsluttet Funksjonæravtalen i Vy Buss.
query_builder PUBLISERT: May 3rd, 2019

Partene er enige om følgende justering:

Det gis et generelt tillegg til alle på 14.700,- pr. år med virkning fra 1. april 2019.

Det tilstås et ytterligere lavtlønnstilegg på kr 3900,- pr år til ansatte med årslønn 430 221,- eller
lavere. Tilleggene gis fra 1.4.2019

Om lønnsoppgjøret i 2019: Ramme, overheng og litt til

Yrkestrafikkforbundet har fått flere spørsmål knyttet til det samordnede mellomoppgjøret i 2019. Her går vi nærmere inn på hva som ligger i de tallene som er kommunisert og de begrepene som brukes.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.