Arbeidsretten har gitt Fagforbundet medhold i at funksjonærer i tidligere Nettbuss skal få uttelling for fagbrev som tungbilsjåfører.

Arbeidsretten har gitt Fagforbundet medhold i at funksjonærer i tidligere Nettbuss skal få uttelling for fagbrev som tungbilsjåfører.

Bussfunksjonærer i Vy får etterbetaling

Arbeidsretten har gitt Fagforbundet medhold i at funksjonærer i tidligere Nettbuss skal få uttelling for fagbrev som tungbilsjåfører.
query_builder PUBLISERT: May 7th, 2019

Funksjonærer med fagbrev får nå etterbetalt ti kroner for hver time de har jobbet siden 1. april 2016. For en fulltidsansatt vil dette kunne beløpe seg til mellom 50.000 og 60.000 kroner.

- Dette var et riktig vedtak av Arbeidsretten. Kompetanse skal lønne seg. Inngående kunnskap om sjåføryrket er et nyttig grunnlag i jobben som funksjonær og bør gi uttelling, uttaler advokat Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet.

Dersom du er medlem i Yrkestrafikkforbundet og mener at du har et krav kan du ta kontakt med din tillitsvalgte.

Avgjørelsen gjelder en konkret bestemmelse som kun finnes i avtalen med funksjonærer i Nettbuss. Den vil derfor ikke få betydning for funksjonærer på NHO-avtalen.

Forhandlingen for funksjonæravtalen i Vy Buss er ferdig

Den 2. mai 2019 ble det avholdt forhandling vedr. lønnsjustering 2. avtaleår for ansatte tilsluttet Funksjonæravtalen i Vy Buss.

Om lønnsoppgjøret i 2019: Ramme, overheng og litt til

Yrkestrafikkforbundet har fått flere spørsmål knyttet til det samordnede mellomoppgjøret i 2019. Her går vi nærmere inn på hva som ligger i de tallene som er kommunisert og de begrepene som brukes.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.