Yrkestrafikkforbundets forhandler, Petter Sommervold.

Yrkestrafikkforbundets forhandler, Petter Sommervold.

Enighet i mellomoppgjøret på bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene

query_builder PUBLISERT: 2021-06-02

Tirsdag 1. juni kom det til enighet i mellomoppgjøret for YTFs medlemmer på tariffavtalen med det som fram til april 2020 het KS Bedrift. YTF har hovedsakelig ansatte i kommunalt eide renovasjonsselskaper på denne overenskomsten, og forhandlet som vanlig her sammen med YS-forbundene Delta og Parat.

YS Kommune gikk til forhandlingene med krav om blant annet heving av garantilønnssatsene og generelt tillegg til alle. I tillegg var det særlig viktig å øke lønnsnivået for fagarbeider med minimum 16 års ansiennitet slik denne kom over 20 års-garantien. For arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet er minstelønnen i hundre prosents stilling nå 433.100 kroner.

Lønnstabell bedriftsavtalen 2021

Under fjorårets hovedoppgjør stod partene lengre fra hverandre, og det var dermed ikke grunnlag for å komme fram til et nytt nivå på garantilønnsatsene og avtalen ble kun videreført uten endringer. Et viktig grep i årets oppgjør ble derfor å heve garantilønnssatsene med mer enn det generelle tillegget.

- De fleste av våre overordnede krav ble innfridd og ramma endte opp på 2,82%, noe som er godt på linje med sammenlignbare grupper. Med dette oppgjøret sikres medlemmenes kjøpekraft, så nå blir det opp til lokale parter å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i den enkelte virksomhet, sier YTFs forhandler Petter Sommervold.

Protokoll Bedriftsavtalen 2021

.