Enighet på Miljøoverenskomsten

Partene kom til enighet under forhandlingene på Miljøoverenskomsten fredag 3. juni. Les mer om resultatet.
query_builder PUBLISERT: June 3rd, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

-Vi er fornøyd med et oppgjør som treffer mange grupper både på lønn og kompetanse. Det skal blant annet gis et generelt tillegg til alle fra 1. april, og det blir en ganske betydelig heving av minstelønnssatsene fra samme tidspunkt. I tillegg skal midlertidig ansatte heretter opparbeide seg bedriftsansiennitet, noe de ikke har hatt rett på tidligere, og ansatte med maskinførerfagbrev skal få fagbrevtillegg også for dette, sier forhandler Petter Sommervold som var med på vegne av Yrkestrafikkforbundet.

-Videre kan det nevnes at bedriften blant annet skal dekke vernebriller med styrke for de som har behov for det, og det skal være mulig å få inntil 7,5 timer per år dekt med ordinær lønn for å gjennomføre kompetansehevende tiltak. I perioden er det også satt ned et utvalg som skal vurdere nærmere innføring av ansiennitetsstige i bransjen, forteller han.

Forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold, mener det er oppnådd mye bra i forhandlingene. Foto: Jonas Ruud.

Hovedtrekkene i forhandlingsløsningen er følgende:

Gjelder fra 01.04.22

Generelt tillegg på kr 4 pr. time

Justeringstillegg på kr 2 pr. time

Minstelønnssatsen heves med kr. 11,50 til kr 193,75.

Heving av diettsats til kr 96

Innføring av bedriftsansiennitet for midlertidig ansatte i henhold til faktisk arbeidet tid.

Fagbrevtillegg gis også til ansatte med maskinførerfagbrev. 

Det skal i samråd med bedriften gis fri med ordinær lønn inntil 7,5 timer per år for å ta relevant kompetansepåfyll.

Arbeidstøy tilpasset kvinner og menn der unisexmodell ikke er tilfredsstillende.

Arbeidsgiver skal dekke vernebriller med styrke for de som har behov for det.

For de som er omfattet av lovpålagt krav om gjennomføring av kurs «Arbeidsvarsling 1», skal ansatte få dekt kurskostnader og eventuelle reisekostnader iht. bedriftens praksis samt ordinær lønn for medgått kurstid.

Dersom tillitsvalgte ber om det skal de lokale partene også gjennomgå tjenestepensjonsordningene i den enkelte bedrift.

Det settes i tillegg ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med å vurdere ansiennitetsstige i bransjen.

Enighet på Miljøoverenskomsten

Partene kom til enighet under forhandlingene på Miljøoverenskomsten fredag 3. juni. Les mer om resultatet.