Godsoverenskomsten vedtatt!

Godsjåførene får en lønnsøkning på 10,50 kroner. Minstelønnssatsene øker med 15 kroner. Det har medlemmene bestemt. Når vi teller stemmene fra Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet ser vi at 92 % av medlemmene har stemt ja i uravstemningen.
query_builder PUBLISERT: June 26th, 2024
edit FORFATTER: Adrian Pracon

"Resultatet av uravstemningen viser en enighet vi aldri har sett maken til!" sier Marius Træland, forhandlingsleder i YTF. "Vi visste at et godt lønnsoppgjør var det viktigste i år. Og det ser vi tydelig i resultatet».  

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Marius Træland

Resultatet av uravstemningen:  

 

 • Ja: 91,93 %  

 • Nei:    7,19 % 

 • Blank:    0,89 % 

 

Godsoverenskomsten innebærer viktige økonomiske forbedringer og bedre arbeidsvilkår for våre medlemmer. Blant de sentrale punktene i avtalen finner vi:  

 

 • Generell lønnsøkning: 10,50 kroner per time, fordelt på et generelt tillegg på 7 kroner per time fra 1. april 2024, og et godstillegg på 3,50 kroner per time fra 1. juni 2024.  

 

 • Minstelønn: Økt til 222 kroner per time. 

 • Fagbrevtillegg: Økt med 2 kroner per time fra 1. april 2024.  

 • ADR og YSK kurs: Kurs som pålegges utenom arbeidstid betales som overtid.  

 • Diett: Sjåfører som har fullt reisedøgn får full diett (400 kroner), og delvis diett etter 6 reisetimer.  

 • Matpenger: Satsen økes til 107 kroner. 

 • Legerklæring: Arbeidsgiver dekker utgifter til legeerklæring ved fornyelse av førerkort.  

 • Lønnsopplysninger: Tillitsvalgte får innsyn i bedriftens lønnsopplysninger, noe som styrker lokale forhandlinger.  

 • Egne lønnssystemer: Klare krav til innhold hvis arbeidsgiver lager egne lønnssystemer.  

 • Briller: Egenandel ved tap eller skade på briller i arbeidstid dekkes av arbeidsgiver.   

 • Forutsigbare arbeidsdager: Bedre regler for arbeidsplaner og arbeidstid.  

 

"Vi har sikret en avtale som gir våre medlemmer et betydelig økonomisk løft," fortsetter Træland. "Dette resultatet gir oss et solid grunnlag for videre arbeid og viser at medlemmene er fornøyde med det vi har oppnådd."  

 

Uravstemningen ble gjennomført fra tirsdag 18. juni til tirsdag 25. juni kl 15.00, og medlemmene har vist sin støtte til avtalen gjennom sin stemmegiving.  

Uravstemning i lønnsoppgjøret for godssjåførene – Stem over resultatet!

Yrkestrafikkforbundet (YTF) har oppnådd en avtale som sikrer økonomiske forbedringer for godssjåførene. Denne avtalen skal nå ut på uravstemning fra tirsdag 18. juni til tirsdag 25. juni kl 15.00, og det er viktig at alle sjåfører setter seg grundig inn i resultatene før de avgir sin stemme.

Enighet i lønnsoppgjøret for godssjåførene!

Lønnsforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden og NHO og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har resultert i enighet. Etter to intense dager med forhandlinger, har partene kommet til en avtale som sikrer et økonomisk løft for godssjåførene.

Lastebilsjåførene krever en solid økning i lønnsoppgjøret

Yrkestrafikkforbundet (YTF) går i dag inn i lønnsforhandlingene for Godsbilavtalen med et klart mål: å sikre reallønnsvekst for godssjåførene. Forhandlingene, med YTF og Fellesforbundet på den arbeidstakersiden og NHO og NLF på arbeidsgiversiden, finner sted 3. og 4. juni 2024.