Føreropplæring og YSK starter opp. Foto: Jonas Ruud.

Føreropplæring og YSK starter opp. Foto: Jonas Ruud.

Føreropplæring og YSK starter opp

Regjeringen har gitt klarsignal for gjenåpning av trafikkskolene. Wright trafikkskole melder om at Yrkessjåførkompetanse (YSK) skal gå så å si som normalt fra og med mandag.
query_builder PUBLISERT: 2020-05-08
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det førte til at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kunne starte igjen. Nå åpnes det også for all opplæring i alle førerkortklasser, melder regjeringen.

info Visste du at...

...YTF har en avtale med Wright trafikkskole, som gir deg som medlem og din familie gode priser på alle typer kjøreopplæring?

Les mer om rabattene eller meld deg inn her

YSK som normalt
I tillegg til praktisk opplæring i personbil, betyr det også at det ikke lenger legges særskilte begrensninger på antallet personer som kan gjennomføre teoriundervisning. Wright har bekreftet for Yrkestrafikkforbundet at yrkessjåførkompetanse (YSK) skal gå så å si som normalt fra og med mandag 11. mai.

Statens vegvesen gjenopptar praktiske førerprøver i bil. Wright melder om at forutsetningen for å bestille praktisk førerprøve er at all opplæring er gjennomført og meldt inn til Statens Vegvesen og alle førerprøver skal bestilles via trafikkskolene.

Les om retningslinjer for bestilling av førerprøver her

Regjeringen melder også om at Statens vegvesen kan starte opp igjen med praktiske førerprøver for personbil (klasse B) og øvrige klasser. De har allerede gjenopptatt praktiske prøver på motorsykkel og i de tyngste førerkortklassene. Prøver for personbil kan ventes tilgjengelig fra neste uke. Statens vegvesen vil prioritere prøvevirksomheten. Det er likevel svært mange førerprøver som har vært avlyst, og mange står i kø for oppkjøring. I tillegg er noen sensorer i risikogrupper. Det vil derfor ta noe tid før driften kan normaliseres.

Samfunnskritisk arbeid og jobbrelaterte årsaker prioriteres
Statens vegvesen melder om at de har mottatt mange henvendelser fra kandidater som mener å ha særlige grunner for å bli prioritert til praktisk førerprøve. Kandidater med samfunnskritisk arbeid og tilfeller der trafikklærer er kjent med jobbrelaterte årsaker vil bli prioritert. Trafikkskolene får stor grad av tillit i disse vurderingene. Ved tvil skal trafikkskolen rådføre seg med lederen for Trafikant ved den aktuelle trafikkstasjonen. Trafikkstasjonen kan kreve dokumentasjon på oppgitte arbeidsforhold.