T.v.: Forbundsleder Jim Klungnes og advokat Josefine Wærstad representerte YTF på møtet med samferdselsministeren. Foto: Henrik Jonassen/SD.

T.v.: Forbundsleder Jim Klungnes og advokat Josefine Wærstad representerte YTF på møtet med samferdselsministeren. Foto: Henrik Jonassen/SD.

YTF fast medlem i regjeringens nye veitransportforum

Forrige uke ble første møte avholdt hos Samferdselsdepartementet, til stede var representanter fra de faste organisasjonene Yrkestrafikkforbundet, NTF, Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og NLF. Arbeids- og sosialdepartementet og Vegdirektoratet deltok også på møtet.
query_builder PUBLISERT: December 19th, 2017

Forumet skal møtes 3-4 ganger i året og deltakerne skal komme med innspill til mulige tiltak innenfor dagens regelverk og bidra til utvikling av nye regler på veitransportområdet. Tema for møtet var EU-kommisjonens mobilitetspakker.

– Norge er med i Road Alliance sammen med en rekke andre land i Europa for å kjempe for bedre trafikksikkerhet, ryddigere regler rundt kabotasje, og krav om sosiale rettigheter for å bedre arbeidsvilkårene og fremme likere konkurransevilkår i veitransportnæringa. Dette er også sentrale tema i mobilitetspakkene EU jobber med for tiden. Det var derfor et naturlig tema å ta opp på det første møtet i gruppa, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Vi er glad for at Solvik-Olsen har tatt grep for å samle de seriøse aktørene i næringen rundt ett bord for å lytte til innspillene våre i viktige saker for bransjen. Forumet vil gi et godt helhetsbilde av utfordringer i næringen og Yrkestrafikkforbundet vil selvfølgelig sørge for at våre medlemmer blir representert og ivaretatt på en god måte, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

Representanter for andre myndigheter og organisasjoner vil møte i forumet ved behov.

– Etter mitt skjønn burde man lytte til resultatene i undersøkelsene

Olav Moe (KrF) oppfordrer stortingsgruppa til å støtte forslaget om å la Statens Vegvesen kontrollere lønns- og arbeidsforhold.

– Nå må vi få fortgang i utredningen

Fredag behandlet Stortinget forslaget fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at Statens vegvesen skal få myndighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget var basert på YTFs høringsinnspill tidligere i år. Selv om forslaget ikke fikk flertall så kan saken bli løst.

Kristelig Folkeparti kan stoppe uverdige forhold fredag!

Yrkestrafikkforbundet spilte under høring inn forslag til arbeids- og velferdskomitéen om at Statens Vegvesen i sitt arbeid ute på veien må få fullmakt til å kreve dokumentasjon om lønnsvilkår. Fredag 8. desember resulterte dette i et flertallsforslag fra komitéen. Men under Stortingsbehandlingen fredag 15. desember mangler vi nå Krfs stemmer for å få gjennomslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.