T.v.: Forbundsleder Jim Klungnes og advokat Josefine Wærstad representerte YTF på møtet med samferdselsministeren. Foto: Henrik Jonassen/SD.

T.v.: Forbundsleder Jim Klungnes og advokat Josefine Wærstad representerte YTF på møtet med samferdselsministeren. Foto: Henrik Jonassen/SD.

YTF fast medlem i regjeringens nye veitransportforum

Forrige uke ble første møte avholdt hos Samferdselsdepartementet, til stede var representanter fra de faste organisasjonene Yrkestrafikkforbundet, NTF, Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og NLF. Arbeids- og sosialdepartementet og Vegdirektoratet deltok også på møtet.
query_builder PUBLISERT: 2017-12-19

Forumet skal møtes 3-4 ganger i året og deltakerne skal komme med innspill til mulige tiltak innenfor dagens regelverk og bidra til utvikling av nye regler på veitransportområdet. Tema for møtet var EU-kommisjonens mobilitetspakker.

– Norge er med i Road Alliance sammen med en rekke andre land i Europa for å kjempe for bedre trafikksikkerhet, ryddigere regler rundt kabotasje, og krav om sosiale rettigheter for å bedre arbeidsvilkårene og fremme likere konkurransevilkår i veitransportnæringa. Dette er også sentrale tema i mobilitetspakkene EU jobber med for tiden. Det var derfor et naturlig tema å ta opp på det første møtet i gruppa, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Vi er glad for at Solvik-Olsen har tatt grep for å samle de seriøse aktørene i næringen rundt ett bord for å lytte til innspillene våre i viktige saker for bransjen. Forumet vil gi et godt helhetsbilde av utfordringer i næringen og Yrkestrafikkforbundet vil selvfølgelig sørge for at våre medlemmer blir representert og ivaretatt på en god måte, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

Representanter for andre myndigheter og organisasjoner vil møte i forumet ved behov.