Håndhygiene er viktig for å hindre smitte.

Håndhygiene er viktig for å hindre smitte.

Hjemmekarantene for sjåfører med unntak

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til godstransport.
query_builder PUBLISERT: April 5th, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Norges lastebileier-forbund (NLF) har skrevet på sine sider hva det innebærer å ha hjemmekarantene for yrkessjåfører som har fått unntak.

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

På fritiden skal du derfor forholde deg til disse rådene fra Folkehelseinstituttet:

  • Du kan omgås normalt med de du bor sammen med dersom ingen i husstanden er syke

  • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.

  • Du skal ikke ta offentlig transport.

  • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand

  • Du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

  • Du kan gå tur ute, men holde minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Koronavirus og reiseforsikring

Gjensidige dekker avbestilling av alle private utenlandsreiser med avreise mellom 14.03 og 14.04.

Nytt korona-unntak for yrkessjåfører

Yrkessjåfører får på nytt unntak for kjøre- og hviletidsbestemmelsene som en følge av Covid 19-pandemien.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.