Omfattende turbuss-kabotasje

Spesielt polske og litauiske turbusser opererer i det norske incoming-markedet viser registreringer utført av norske sjåfører sommeren 2018. Norske myndigheter må sørge for like konkurransevilkår, krever forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.
query_builder PUBLISERT: July 30th, 2019

Sommeren 2018 gjennomførte Stakeholder AS en kartlegging av utenlandske busser i Norge for NHO Transport. Kartleggingen er utført ved at ansatte i busselskapene, for det meste sjåfører, skrev ned registreringsnumrene på utenlandske busser pluss tid og sted i en spesialutviklet app. Les mer her:

I fjor opplevde NHO Transport en massiv respons på initiativet. Godt over 4.800 registreringer ble utført ved hjelp av appen på de 10 ukene innsamlingen varte. Yrkestrafikkforbundets medlemmer var svært aktive i perioden og bidro til at resultatet ble såpass bra.

Antall registreringer pr buss varierte fra så lite som 1 registrering og helt opp til 18. Det var busser fra Polen og Litauen som ikke overraskende var mest representert.

Resultatene
Resultatene er samlet i en rapport som kan lastes ned fra NHO Transport sine nettsider her

Det er god grunn til å si at det er flere utenlandske busser enn norske på veiene om sommeren. De har en betydelig andel av det såkalte incoming-markedet. Dette segmentet består av besøkende som kommer til Norge med fly, tog, ferge eller cruiseskip, som trenger turbusstransport for å kjøre rundtur i hele eller deler av Norge, komme seg til hotell eller andre bosteder, eller kun har behov for en lokal sightseeing av kortere varighet.

Et eksempel på kjøremønster for en buss som er registrert flere ganger.

Det som også peker seg ut i undersøkelsen er at det er flere registreringer pr buss for de polske og baltiske bussene enn for eksempelvis tyske og svenske. Dette tyder på at «vestlige» busser kjører inn med turister fra sine land og ut igjen en uke etterpå. Dette er ikke definert som kabotasje, men internasjonal transport. De polske og baltiske bussene har i større grad base i Norge om sommeren og konkurrerer med norske turbusser om oppdrag (kabotasje).

Grafene viser at de samme estiske bussene registreres inntil 15 ganger hver i perioden, mens de tyske bussene er registrert maks fire ganger hver. Dette tyder på at de estiske bussene i større grad har base i Norge om sommeren.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er oppgitt over tilstanden i bransjen.

- Det er ikke overraskende tall som blir presentert i denne rapporten, men det er viktig at det nå kan dokumenteres hvor stort omfanget er. Når konkurransen mellom norske og utenlandske aktører foregår på såpass ulike vilkår vil selvfølgelig de norske tape på pris, slår Klungnes fast.

Urettferdig konkurransefortrinn
Yrkestrafikk har tidligere skrevet om det skjeve konkurranseforholdet mellom utenlandske og norske turbusser. Det virker som at en stor andel utenlandske aktører sparer betydelige beløp ved å slippe unna å betale vektårsavgift, moms, tariffert lønn, arbeidsgiveravgift, bompenger og feriepenger. Les mer her:

 - Yrkestrafikkforbundet har tidligere gjennomført undersøkelser som viser at noen av disse sjåførene tjener så lite som 20 kr timen. Dersom myndighetene ikke slår ned på dette snart vil det utradere hele bransjen. Vi trenger flere og bedre kontroller og vi må ha sanksjoner som svir skikkelig, sier Klungnes.

Bli med og registrer!
Årets registrering av turbuss er i gang. Hittil er det gjennomført nesten 7.000 registreringer av turbusser. Yrkestrafikkforbundet oppfordrer sine medlemmer til å delta for å ytterligere øke dokumentasjonen av turbuss-virksomheten i Norge. Les mer her:

Slik kommer du i gang med registreringen:

  1. App'en er i praksis en internettside, som du finner ved å klikke på:  https://bus-tracking-53b49.firebaseapp.com/

  2. Denne bør du lagre på mobilens skrivebord eller under favoritter slik at siden er lett tilgjengelig.

  3. Skriv inn registreringsnummeret på bussen. Eksempelvis: PL WOT60667. PL=Polen. Det er viktig å få med landskoden.

  4. Husk å tillate at mobilen kan registrere tid og sted slik at dette registreres automatisk.

  5. Trykk til slutt på den blå knappen "registrer".

Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil man få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge. Hvis samme bil observeres av flere på ulike steder, kan man sammenstille dataene slik at det skapes et inntrykk av hvordan utenlandske aktører opererer.

Medlemskap Medlemsavgift/kontingent