Ber om hjelp til å registrere utenlandske turbiler og turbusser for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører.

Ber om hjelp til å registrere utenlandske turbiler og turbusser for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører.

Turbuss-kartlegging

Det er ingen som kjenner omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. NHO Transport ber Yrkestrafikkforbundets medlemmer om hjelp til å registrere utenlandske turbiler med en app.
query_builder PUBLISERT: June 18th, 2018

Det finnes i dag ingen offisielle data om utenlandske turbilers virksomhet i Norge. Dermed blir det også vanskelig å iverksette effektive tiltak for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører.

Kartlegging med mobil-app
- Vi ønsker at sjåførene og andre interesserte laster ned app'en og registrerer nummeret på utenlandske turbiler når de har anledning til det. Eksempelvis i pauser, ferjekøer eller mens de venter på passasjerene utenfor hoteller eller severdigheter. Det må selvsagt ikke gjøres mens man kjører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Hvis man svarer ja på at telefonen kan angi tid og sted for registreringen, er det kun bilnummeret som skal noteres. Man må også huske å registrere landskoden på skiltet.

Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil man få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge. Hvis samme bil observeres av flere på ulike steder, kan man sammenstille dataene slik at det skapes et inntrykk av hvordan utenlandske aktører opererer.

Viktig med bakgrunnstall
Alle innsamlede data vil bli presentert i en egen rapport på høstparten.

- Vi oppfordrer YTF-medlemmene til å delta i denne dugnaden. Turbussbransjen er en bransje som er utsatt for mye konkurranse fra utenlandske selskaper og det er viktig å sikre mest mulig like konkurranseforhold. I kombinasjon med vår egen turbussundersøkelse vil en slik kartlegging gi oss et bedre grunnlag for videre arbeid for bransjen, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

Slik kommer du i gang med registreringen:

  1. App'en er i praksis en internettside, som du finner ved å klikke på:  https://bus-tracking-53b49.firebaseapp.com/

  2. Denne bør du lagre på mobilens skrivebord eller under favoritter slik at siden er lett tilgjengelig.

  3. Skriv inn registreringsnummeret på bussen . Eksempelvis: PL WOT60667. PL=Polen. Det er viktig å få med landskoden. Det skal ikke være mellomrom mellom bokstavene og selve tallene i registreringsnummeret.

  4. Husk å tillate at mobilen kan registrere tid og sted slik at dette blir med i rapporten.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Fikk 55.000 etter konkursvarsel

YTF-medlemmet hadde utestående overtidsbetaling fra bedriften.