Etter fjorårets suksess ønsker NHO Transport å videreføre undersøkelsen av utenlandske turbilers virksomhet i Norge.

Etter fjorårets suksess ønsker NHO Transport å videreføre undersøkelsen av utenlandske turbilers virksomhet i Norge.

Turbuss-kartlegging 2019

Etter fjorårets suksess ønsker NHO Transport å videreføre undersøkelsen av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. De har også i år bedt Yrkestrafikkforbundets medlemmer om bistand med å registrere disse med en app.
query_builder PUBLISERT: May 13th, 2019

Det finnes i dag lite informasjon om utenlandske turbilers virksomhet i Norge. Dermed blir det også vanskelig å iverksette effektive tiltak for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører. Denne registreringen av utenlandske turbiler er med på å kartlegge en bransje som er utsatt for mye usunn konkurranse. Les mer her:

Massiv respons
I fjor opplevde NHO Transport en massiv respons på initiativet. Godt over 4.800 registreringer ble utført ved hjelp av appen på de 10 ukene innsamlingen varte. I år utvider de registreringsperioden og starter allerede nå.

Antall registreringer pr buss varierte fra så lite som 1 registrering og helt opp til 18. Det var busser fra Polen og Litauen som ikke overraskende var mest representert.

Rapporten fra fjoråret er ikke åpent tilgjengelig enda, men vil etter hvert kunne lastes ned av alle.

Slik kommer du i gang med registreringen:

  1. App'en er i praksis en internettside, som du finner ved å klikke på:  https://bus-tracking-53b49.firebaseapp.com/

  2. Denne bør du lagre på mobilens skrivebord eller under favoritter slik at siden er lett tilgjengelig.

  3. Skriv inn registreringsnummeret på bussen. Eksempelvis: PL WOT60667. PL=Polen. Det er viktig å få med landskoden.

  4. Husk å tillate at mobilen kan registrere tid og sted slik at dette registreres automatisk.

  5. Trykk til slutt på den blå knappen "registrer".

Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil man få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge. Hvis samme bil observeres av flere på ulike steder, kan man sammenstille dataene slik at det skapes et inntrykk av hvordan utenlandske aktører opererer.

Viktig med bakgrunnstall
- Vi oppfordrer YTF-medlemmene til å delta i denne dugnaden. Turbussbransjen er en bransje som er utsatt for mye konkurranse fra utenlandske selskaper og det er viktig å sikre mest mulig like konkurranseforhold. I kombinasjon med vår egen turbussundersøkelse vil en slik kartlegging gi oss et bedre grunnlag for videre arbeid for bransjen, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

Turbuss-kartlegging

Det er ingen som kjenner omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. NHO Transport ber Yrkestrafikkforbundets medlemmer om hjelp til å registrere utenlandske turbiler med en app.

Texas i turbilbransjen

«Når du kommer til Flåm, står det gjerne 40 turbusser der, to av dem er norske. Og ved Vigelandsparken en sommerdag er det dobbelt så mange utenlandske som norske busser. Vi har ikke noe imot utenlandske firmaer, men da må de konkurrere på like vilkår. Det tror vi ikke de gjør, verken når det gjelder lønn eller skatt», sier turbilsjåfør Robin Skogmo hos Unibuss. Han er bekymret for arbeidsplassene.

Omfattende turbuss-kabotasje

Spesielt polske og litauiske turbusser opererer i det norske incoming-markedet viser registreringer utført av norske sjåfører sommeren 2018. Norske myndigheter må sørge for like konkurransevilkår, krever forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Frykter oppsigelser og økt kabotasje i turbussbransjen

Som følge av koronaepedimien har aktiviteten på turbusser sunket drastisk. Yrkestrafikkforbundet frykter det kan føre til både oppsigelser og konkurser, noe som vil gi utenlandske selskaper som ikke følger norsk lovgivning større dominans i markedet.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.