Trude Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet. Foto: YTF

Trude Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet. Foto: YTF

Frykter oppsigelser og økt kabotasje i turbussbransjen

Som følge av koronaepedimien har aktiviteten på turbusser sunket drastisk. Yrkestrafikkforbundet frykter det kan føre til både oppsigelser og konkurser, noe som vil gi utenlandske selskaper som ikke følger norsk lovgivning større dominans i markedet.
query_builder PUBLISERT: June 8th, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

‒ Vi frykter for den norske turbussnæringens fremtid. Vi har allerede sett et stort antall permitteringer, men vi er redde dette kan bli til oppsigelser om ting ikke bedrer seg, uttaler Trude Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet.

Utenlandske turbussoperatører som bedriver kabotasje er allerede et stort problem i Norge, men Valle frykter at det kan bli økende i tiden fremover.

‒ Vi ser en reel fare for at flere av de norske selskapene kan bli slått konkurs som følge av redusert aktivitet og høy konkurranse. Det er negativt både for bransjen, sjåførene og de reisende, da det trolig vil føre til en større dominans av utenlandske selskaper. Disse selskapene konkurrerer på urettferdig grunnlag, da mange av de unngår å betale bompenger, moms og lovpålagt lønn til sine sjåfører. Vi har faktisk sett tilfeller der sjåførene tjener så lite som 20 kroner i timen, sier Valle.

Yrkestrafikkforbundet har flere ganger bedt om strengere regulering av turbussmarkedet, blant annet i fjor. Da la NHO Transport frem sin turbussundersøkelse, som viste at omfanget av utenlandske operatører i markedet er svært stort.

‒ Norske myndigheter har et ansvar for å regulere dette, men per i dag gjør de ikke dette godt nok. Hvis ikke det blir strengere med både kontroller og strafferettslig forfølgelse av utenlandske operatører som ikke følger norsk lovgivning, frykter vi at det kan få fatale konsekvenser for de norske selskapene, konstaterer Valle.

Omfattende turbuss-kabotasje

Spesielt polske og litauiske turbusser opererer i det norske incoming-markedet viser registreringer utført av norske sjåfører sommeren 2018. Norske myndigheter må sørge for like konkurransevilkår, krever forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Turbuss-kartlegging 2019

Etter fjorårets suksess ønsker NHO Transport å videreføre undersøkelsen av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. De har også i år bedt Yrkestrafikkforbundets medlemmer om bistand med å registrere disse med en app.

Bussjåfører slipper påbud om munnbind under kjøring

Helsedirektoratet har nå gitt Yrkestrafikkforbundet medhold i at det ikke er riktig å pålegge bussjåfører å bruke munnbind når de de kjører buss, så fremst de kan opprettholde 2-metersregelen.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?