Helsedirektoratet har nå gitt Yrkestrafikkforbundet medhold - bussjåfører slipper å bruke munnbind mens de kjører. Foto: YTF.

Helsedirektoratet har nå gitt Yrkestrafikkforbundet medhold - bussjåfører slipper å bruke munnbind mens de kjører. Foto: YTF.

Bussjåfører slipper påbud om munnbind under kjøring

Helsedirektoratet har nå gitt Yrkestrafikkforbundet medhold i at det ikke er riktig å pålegge bussjåfører å bruke munnbind når de de kjører buss, så fremst de kan opprettholde 2-metersregelen.
query_builder PUBLISERT: March 31st, 2021

– Vi er veldig glade for at Helsedirektoratet nå presiserer at kommunene ikke kan pålegge bussjåfører å bruke munnbind under kjøring, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

– Munnbind kan føre til dugg på brillene til sjåføren og dermed får man ikke tilstrekkelig sikt. Da kan det oppstår farlige situasjoner, som kan sette både sjåfør og passasjerer i fare, sier Jensrud.

Bakgrunnen for henvendelsen fra Yrkestrafikkforbundet til helsemyndighetene var at flere kommuner har innført egne covid-19-forskrifter, der de pålegger bussjåfører å bruke munnbind når det er passasjerer i bussen.

Helsedirektoratet skriver i sitt svar til Yrkestrafikkforbundet at bussjåfører treffer mange passasjerer hver dag og er derfor utsatt for smitte. Avstandskravet er derfor svært viktig å overholde, spesielt i en situasjon med mye smitte i befolkningen. Samtidig er det nødvendig å sikre tilstrekkelig syn for fører av buss etter vegtrafikkloven.

Dersom avstand på 2 meter til andre passasjerer kan overholdes, mener Helsedirektoratet at det ikke bør pålegges bruk av munnbind mens sjåføren kjører bussen. Under omgang med passasjerene mens bussen står stille, kan munnbind pålegges.

– Vi er helt enige med Helsedirektoratet i at også bussjåfører skal kunne pålegges å bruke munnbind når de er i kontakt med passasjerene og ikke kan opprettholde avstandskravet. Samtidig er vi glade for at de har gjort samme vurdering som oss angående kjøring, altså at det er helt avgjørende med god sikt og at munnbind derfor er en dårlig idé, konkluderer Jensrud.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Koronavirus og reiseforsikring

Gjensidige dekker avbestilling av alle private utenlandsreiser med avreise mellom 14.03 og 14.04.

Nytt korona-unntak for yrkessjåfører

Yrkessjåfører får på nytt unntak for kjøre- og hviletidsbestemmelsene som en følge av Covid 19-pandemien.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

YS-medlemmer kan få høyere pensjonsutbetaling

Fra 1. januar ble innskuddspensjonsloven endret, slik at alle ansatte med innskuddspensjon får en egen pensjonskonto. Yrkestrafikkforbundet har sammen med YS-forbundene Delta, Parat, Finansforbundet, Negotia og Safe nå inngått avtale med Nordea Liv, og vil gjennom «YS Pensjon» tilby pensjonssparing for medlemmene våre til en svært god pris.

Livsfarlig trafikkutvikling

En bussjåfør ble frikjent for uaktsomhet i retten etter en ulykke der en fotgjenger som gikk på rødt lys ble påkjørt. Saken stiller mange spørsmål om utviklingen generelt i trafikken.