Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet


En arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av

Siste nytt

Trond Karlsen er tillitsvalgt i Prime Cargo.
Medlemsfordel
Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale query_builder

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.

YTFs logistikkgeneral Jan Arne Laberget (t.h.) leder en gruppediskusjon blant erfarne godssjåfører om tariffoppgjøret. Rundt bordet finner vi ellers Lillian Hersvik, Kurt Petersen, Tom Boberg og Anders Blindheim. Foto: Arne Danielsen
Arbeidsliv
Høyere lønn gir flere sjåfører! query_builder May 21st, 2024

Uten yrkessjåfører stopper Norge. I Europa mangler mer enn hundre tusen sjåfører, både innen gods og persontrafikk, noe som gir drastiske ringvirkninger for hele økonomien. Løsningen er imidlertid enkel: Kraftig lønnsøkning og bedre arbeidsforhold. Enkel markedslogikk: Pris og etterspørsel. Hvorfor er dette så vanskelig å realisere?

Populært

Hvorfor bli medlem?

  • check Vi er partipolitisk uavhengige
  • check Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
  • check Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av
  • check Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli medlem Verv et medlem

Tariffavtale ga nesten 80.000 kr i lønnshopp


"Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen."
Les mer