Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet


En arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av

Siste nytt

Trond Karlsen er tillitsvalgt i Prime Cargo.
Medlemsfordel
Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale query_builder

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.

Lønnsoppgjør
Godsoverenskomsten vedtatt! query_builder June 26th, 2024

Godsjåførene får en lønnsøkning på 10,50 kroner. Minstelønnssatsene øker med 15 kroner. Det har medlemmene bestemt. Når vi teller stemmene fra Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet ser vi at 92 % av medlemmene har stemt ja i uravstemningen.

Populært

Hvorfor bli medlem?

  • check Vi er partipolitisk uavhengige
  • check Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
  • check Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av
  • check Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli medlem Verv et medlem

Tariffavtale ga nesten 80.000 kr i lønnshopp


"Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen."
Les mer