Parkering


Hvorfor bli medlem?

    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av
    • Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
    • Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli Medlem Verv et medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,15 prosent). I 2022 blir det ved lokalkontingent på 0,15% maksimalt 605,- og minimum kr. 110,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 5800 kroner av kontingenten hvert år.

Lærlinger betaler 100 kr. pr. måned, og har rettigheter og medlemsfordeler på lik linje som fullt betalende medlemmer.

Skoleelever og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Våre medlemmer i parkering har tariffavtale, gjennom parkeringsoverenskomsten.

I tariffoppgjøret 2016 fikk vi blant annet gjennomslag for at arbeidsgiver skal dekke kostnader i forbindelse med obligatorisk etterutdanning (YKB) for bussjåfører på avtalen.

Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?