Parkering


Hvorfor bli medlem?

    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av
    • Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
    • Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli Medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2020 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 583,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent.

Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Våre medlemmer i parkering har tariffavtale, gjennom parkeringsoverenskomsten.

I tariffoppgjøret 2016 fikk vi blant annet gjennomslag for at arbeidsgiver skal dekke kostnader i forbindelse med obligatorisk etterutdanning (YKB) for bussjåfører på avtalen.

Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?