Om parkering

Parkering er en mindre gruppe hos oss i YTF, men vi jobber hele tiden med utvikling av dette bransjeområdet. Våre medlemmer i parkering har tariffavtale, gjennom parkeringsoverenskomsten. I tariffoppgjøret 2016 fikk vi blant annet gjennomslag for at arbeidsgiver skal dekke kostnader i forbindelse med obligatorisk etterutdanning (YKB) for bussjåfører på avtalen.

Har du spørsmål eller andre henvendelser om parkering, ta gjerne kontakt med oss.