Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet


En arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av

Hva kan du om fagbrev?

1. Har du lov til å gjøre annet arbeid i hviletiden?

2. Hvor lang pause skal du ha etter maksimalt fire og en halv times kjøring?

3. Hva gjør en fartsskriver?

4. Hva er LIFO-prinsippet?

5. Hva slags godkjenning må du ha dersom du frakter farlig gods?

6. Hva slags personlig dokumentasjon må du som sjåfør ha med deg?

7. Hva menes med vegfraktloven?

8. Hva er LTP?

9. Hva er det viktigste kravet til transportvirksomhet i dag?

10. Hva er minste mønsterdybde på dekk?

Resultat

0 rette.