Anlegg


Hvorfor bli medlem?

    • Vi er enkle å komme i kontakt med og har egne ansatte advokater som hjelper deg om du får problemer i arbeidsforholdet
    • Vi bryr oss om bransjen og jobber for gjennomslag i saker medlemmene er opptatt av
    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli Medlem Verv et medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,15 prosent). I 2022 blir det ved lokalkontingent på 0,15% maksimalt 605,- og minimum kr. 110,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 5800 kroner av kontingenten hvert år.

Lærlinger betaler 100 kr. pr. måned, og har rettigheter og medlemsfordeler på lik linje som fullt betalende medlemmer.

Skoleelever og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Våre medlemmer på anlegg har ulike utfordringer, for eksempel ubekvemme arbeidstider uten tillegg i lønn.

YTF arbeider mye med at våre medlemmer innen anleggstransport skal få gode, forutsigbare arbeidsvilkår og innflytelse på sin arbeidsplass.

Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?