Gods


Hvorfor bli medlem?

    • Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
    • Vi bryr oss om bransjen og jobber for gjennomslag i saker medlemmene er opptatt av
    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2020 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 583,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent.

Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Vi setter dagsorden i saker som er viktige for medlemmene våre og påvirker myndigheter og organisasjoner.

Vi fremmer medlemmenes krav i ulike kanaler, blant annet i møter med politikere, høringer og regjeringens veitransportforum.

Vi jobber også internasjonalt, blant annet gjennom European Transport Workers' Federation (ETF).

Les mer her

Vil du vite mer?