Gods


Hvorfor bli medlem?

    • Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
    • Vi bryr oss om bransjen og jobber for gjennomslag i saker medlemmene er opptatt av
    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2021 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 600,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 3850 kroner av kontingenten hvert år.

Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Vi setter dagsorden i saker som er viktige for medlemmene våre og påvirker myndigheter og organisasjoner.

Vi fremmer medlemmenes krav i ulike kanaler, blant annet i møter med politikere, høringer og regjeringens veitransportforum.

Vi jobber også internasjonalt, blant annet gjennom European Transport Workers' Federation (ETF).

Les mer her

Vil du vite mer?