Om gods

Yrkestrafikkforbundet er forbundet for deg som kjører godstransport, både nærtransport, distribusjon og langtransport. Vi organiserer godssjåfører i hele Norge, både i små og store bedrifter.

Vi setter dagsorden i saker som er viktige for medlemmene våre og påvirker myndigheter og organisasjoner. Vi fremmer medlemmenes krav i ulike kanaler, blant annet i møter med politikere, høringer og regjeringens veitransportforum. Vi jobber også internasjonalt, blant annet gjennom European Transport Workers' Federation (ETF).

Større saker vi i Yrkestrafikkforbundet har jobbet med innenfor godssektoren er allmenngjøring av tariffavtaler, diettskatten og flere hvileplasser på norske veier.

Vi jobber også med i kabotasjeproblematikken gjennom høringer og arbeid i kabotasjegruppen. Økt kontrollgrad, bedre samhandling mellom kontrollmyndighetene og opprettelse av transportregister er viktig for YTF å få gjennomført.

Prispress i godssektoren skaper dårlige vilkår for både sjåfør og arbeidsgiver. Yrkestrafikkforbundet mener at kvalitet koster og at det offentlige bør gå foran for å sikre at anbudsrundene ikke skaper grobunn for useriøse aktører i bransjen.

Les også gods-brosjyren vår:

Har du spørsmål eller andre henvendelser om gods, ta gjerne kontakt med oss på post@ytf.no