Førerkortbeslag med liten skrift

I slutten av april var YTF-medlemmet veldig uheldig på vei til jobb. Han kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil. Politiet på stedet vurderte at hendelsen ikke var alvorlig nok til at medlemmet måtte ut av trafikken. Likevel fikk han både bot og førerkortbeslag i etterkant.
query_builder PUBLISERT: August 9th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Etter uhellet i april var det kun materielle skader. Det var ingenting som tilsa at medlemmet hadde kjørt for fort, hadde dårlig tid, brukt telefon eller var trøtt.

Fikk førerkortet beslaglagt

I midten av juni fikk medlemmet en bot i posten som han valgte å godta. Overraskelsen var stor da det viste seg at boten også innebar førerkortbeslag på 9 måneder. I mellomtiden hadde han jobbet som bussjåfør som vanlig.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her.

Da han oppdaget hva han hadde signert på etter uhellet, tok han kontakt med YTF. Han fikk da hjelp fra rådgiver i Yrkestrafikkforbundet, Bardh Musichi, til å anke over forelegget. Medlemmet vant frem og forelegget ble opphevet i slutten av juli. Politiet valgte likevel å beholde førerkortet hans.

Vant frem i retten

Saken ble deretter sendt til tingretten, som fastslo at førerkortbeslag var et uforholdsmessig inngrep i denne saken. Medlemmet fikk førerkortet ut igjen samme dag, i begynnelsen av august.

Mistet lappen etter leddskump

En ettermiddag før jul kjører medlemmet forbi et kjøpesenter. Han fulgte godt med på trafikkbildet før han trillet over fotgjengerfeltet. Rett etterpå hører han flere som roper at han må stoppe og oppdager at det er en som er påkjørt.

Retten la vekt på at medlemmet ikke på generelt grunnlag kunne sies å utgjøre en trafikkfare. Han har jobbet som bussjåfør i mange år, og har kjørt trygt i tiden før og etter hendelsen.

- Vi opplever med jevne mellomrom at medlemmer ikke får med seg det som står med liten skrift i forelegget. Særlig hvor førerkortet ikke blir beslaglagt på stedet. Da forventer man ikke at forelegget innebærer at man mister førerretten, sier Josefine Wærstad, advokat i Yrkestrafikkforbundet.

Hun oppfordrer medlemmene til å lese det som står med liten skrift, og at de ber om oversettelse hvis man ikke forstår norsk godt.

- Medlemmer i YTF kan sende forelegget til arbeidslivsavdelingen i YTF for en vurdering, avslutter Wærstad.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.

Dobbeltsjekket trafikken – fikk førerkortbeslag

YTF-medlemmet kjørte ut på fylkesveien. Til tross for å ha dobbeltsjekket begge kjørefelt oppdaget ikke medlemmet personbilen som kom kjørende. Det endte i en påkjørsel og politiet beslagla førerkortet på stedet.

Kjørte med lommebok – fikk forelegg

YTF-medlemmet holdt i en lommebok mens han kjørte. Etter å ha mottatt forelegg i posten fikk han hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune i Yrkestrafikkforbundet.