Sjåføren fikk førerkortbeslag etter påkjørselen.

Sjåføren fikk førerkortbeslag etter påkjørselen.

Dobbeltsjekket trafikken – fikk førerkortbeslag

YTF-medlemmet kjørte ut på fylkesveien. Til tross for å ha dobbeltsjekket begge kjørefelt oppdaget ikke medlemmet personbilen som kom kjørende. Det endte i en påkjørsel og politiet beslagla førerkortet på stedet.
query_builder PUBLISERT: January 2nd, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Medlemmet hadde vikeplikt, og til tross for at han kikket to ganger i retningen bilen kom kjørende, oppdaget han ikke personbilen. Antakelig hadde personbilen ligget i blindsonen begge gangene. Han bor rett ved fylkesveien, og kjører ut på denne veien hver morgen med lastebilen sin. Det har aldri oppstått lignende hendelser tidligere, men denne morgenen var han uheldig. Trafikkulykken endte heldigvis kun med materielle skader på personbilen, og ikke noen personskade.

Da politiet kom til stedet beslagla de førerkortet til medlemmet på stedet. Han tok da kontakt med Yrkestrafikkforbundet, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.

Advokatfullmektig Anniken Aune. Foto: Jonas Ruud

- Jeg var med han i den midlertidige behandlingen av førerkortbeslaget i tingretten i starten av juni. Tingretten bestemte at politiet ikke lenger fikk beholde førerkortet hans. Dommeren vurderte at vårt medlem hadde et stort behov for førerkortet for å i det hele tatt kunne gjøre jobben sin, og mente at han ikke utgjorde noen trafikkfare. Dommeren mente derfor at det ikke var grunnlag for et midlertidig beslag av førerkortet ut over de tre ukene han allerede hadde vært uten førerkortet, forteller Aune.

Når man får et førerkortbeslag, er det to prosesser. Det første som skal avgjøres er om man kan beholde førerkortet frem til selve saken skal avgjøres i retten. I dette tilfellet fikk medlemmet beholde førerkortet frem til rettsaken som foregikk i september.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her.

Fikk bot og beholdt førerkortet

Rettsaken ble holdt i slutten av september og han erklærte seg ikke skyldig i å ha overtrådt Vegtrafikklovens § 31, som sier at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Aktor i saken mente også at medlemmet skulle miste retten til å ha førerkort i en periode på tre måneder.

Filmet i busskrasj: 954.453 kr i erstatning

Sjåføren ville dokumentere uhellet i bussen, og brukte mobilen for å ta bilder av det som hadde skjedd. Etter at arbeidsgiver hentet ut video av dette fikk sjåføren sparken.

Etter rettsaken ble han dømt til å betale bot på 10.800 kr. for å ha brutt vikeplikten, men han slapp førerkortbeslag utover de tre ukene han allerede hadde vært uten førerkort umiddelbart etter hendelsen. Dette begrunnet dommeren med hensynet til at medlemmet har et sterkt behov for førerkortet og at det også ville gå ut over barna hans om han mistet førerkortet. I tillegg vektla retten at sjåføren fikk igjen førerkortet i starten av juni, og hadde hatt det siden da.

- Medlemmet er i en situasjon hvor han er helt avhengig av førerkortet både i sin jobb og på fritiden sin, og var veldig lettet over at han slapp noe mer førerkortbeslag enn de tre ukene han hadde før sommeren, avslutter Aune.

Likte ikke julegaven – mistet jobben

Etter at medlemmet hadde fått fornyet oppdragsavtalen sin hele 29 ganger på to år, fikk han ikke lenger jobbe i bedriften. Begrunnelsen var at han hadde skapt dårlig arbeidsmiljø ved å spørre andre ansatte om deres lønn og vist misnøye med selskapets julegave til de ansatte.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.

Sjåfør på glattisen mistet førerkortet

YTF-medlemmet mistet førerkortet etter en trafikkulykke hvor han på grunn av veldig glatt føre havnet over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil. Politiet beslagla førerkortet på stedet.