Filmet i busskrasj: 954.453 kr i erstatning

Sjåføren ville dokumentere uhellet i bussen, og brukte mobilen for å ta bilder av det som hadde skjedd. Etter at arbeidsgiver hentet ut video av dette fikk sjåføren sparken.
query_builder PUBLISERT: October 28th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Ved juletider satt sjåføren i trafikkø. Køen stanset helt i slak motbakke. Mens sjåføren hadde oppmerksomheten et annet sted begynte bussen å trille bakover og traff personbilen som sto bak. Sjåføren ble stresset av det som hadde skjedd, og ville dokumentere hendelsen slik at han kunne melde forsinkelse til trafikkleder.

I etterkant hentet arbeidsgiver ut video fra hendelsen. Der så arbeidsgiver at sjåføren brukte mobiltelefon i trafikk, i det han ville dokumentere hva som hadde skjedd og hvorfor han ble forsinket. Arbeidsgiver ga deretter sjåføren avskjed. Avskjed betyr at man blir bedt om å slutte på dagen, og det skiller seg fra oppsigelse. Ved oppsigelse er man tilknyttet arbeidsgiver ut oppsigelsestiden, og dette regnes som en mildere reaksjon enn avskjed.

Medlemmet tok raskt kontakt med Yrkestrafikkforbundet, og fikk umiddelbart hjelp fra juridisk avdeling.

info Visste du at...

.........medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her

- I denne saken mener vi at arbeidsgiver gir en uforholdsmessig streng reaksjon mot medlemmet. For alle arbeidstakere vil en avskjed oppleves som svært dramatisk, og det er krevende å stå uten jobb fra en dag til en annen, sier YTFs advokatfullmektig Siri Dannevig.

Advokatfullmektig i YTF, Siri Dannevig.

På vegne av medlemmet gikk Yrkestrafikkforbundet til sak mot arbeidsgiver for ulovlig avskjed og ulovlig bruk av videoopptak.

Alle kan ha en dårlig dag på jobb

Tre uker etter rettsaken forelå dommen. Tingretten så hendelsene i sammenheng med sjåførens 17 år i tjeneste, uten før å ha forårsaket ulykker. Retten uttaler at «Avskjedsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven er ikke ment å ramme enkelthendelser der ansatte begår feil i arbeidet, selv om disse feilene kan være forholdsvis grove. Bestemmelsen er primært ment å ramme ansattes mislighold over en viss tidsperiode, der dette misligholdet underbygger at den ansatte er uskikket til sine arbeidsoppgaver».

Altså: alle kan ha en dårlig dag på jobb. Uten at det skal føre til avskjed.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.

Retten mente med andre ord at hendelsene ikke ga grunnlag for avskjed. Sjåføren fikk derfor 954.453 kroner i erstatning, i tillegg til at arbeidsgiver måtte betale saksomkostninger på 192.000 kroner.

 - Medlemmet er veldig fornøyd med dommen. Avskjed er selvsagt altfor strengt. Sjåføren har vært bussjåfør i 17 år. Han har vist at han er en trygg og god sjåfør. Og en svært god ansatt. Det er derfor uforståelig at arbeidsgiver velger å gi ham en avskjed på grunn av en dårlig dag på jobben, uttaler Dannevig.

Medlemmet har i mellomtiden fra uhellet til domsavsigelse, fått seg en ny jobb i et annet selskap.

Kjørte med lommebok – fikk forelegg

YTF-medlemmet holdt i en lommebok mens han kjørte. Etter å ha mottatt forelegg i posten fikk han hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune i Yrkestrafikkforbundet.

Trafikksikkerhet foran personvern

Retten konkluderte med at arbeidsgiver hadde lov til å se på videoen fra hendelsene. Det presiseres i dommen at arbeidsgiver ikke kan be den ansatte om å samtykke til å se på videoen. Dette fordi den ansatte vil føle seg tvunget til å si ja når sjefen spør i en presset situasjon.

- Retten kommer til at arbeidsgiver kan bruke videoopptak for å begrunne avskjed. Dette er vi sterkt uenig i. Arbeidsgiver filmer sine sjåfører gjennom hele arbeidsdagen. Det er derfor viktig å begrense bruken av videoopptakene. Dersom tillitsvalgte hadde protokollert at slike videoopptak ikke skal brukes for å begrunne avskjed ville bruken vært ulovlig. Vi oppfordrer derfor tillitsvalgte til å få frem at de ikke ønsker at video skal brukes i slike saker, presiserer Dannevig.

Kjøring på sperrelinje – Prikker, bot eller beslag?

Hva sier lovverket om straffereaksjon for kjøring på eller kryssing av dobbelt sperrelinje? Det var spørsmålet da YTFs advokatfullmektig forsvarte et medlem i Tingretten.

- Alt i alt er medlemmet og vi glade for resultatet. En erstatning i millionklassen er ikke dagligdags, og dette viser verdien av å få hjelp dersom man havner i problemer med arbeidsgiver. Som medlem i Yrkestrafikkforbundet står man ikke alene, avslutter Dannevig. 

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.