Får man prikker, bot eller førerkortbeslag når man krysser heltrukket linje?

Får man prikker, bot eller førerkortbeslag når man krysser heltrukket linje?

Kjøring på sperrelinje – Prikker, bot eller beslag?

Hva sier lovverket om straffereaksjon for kjøring på eller kryssing av dobbelt sperrelinje? Det var spørsmålet da YTFs advokatfullmektig forsvarte et medlem i Tingretten.
query_builder PUBLISERT: June 30th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Dette er saken
YTF-medlemmet ble i slutten av april stoppet av politiet fordi de mente at medlemmet hadde kjørt vogntoget på den doble sperrelinjen som skiller kjørefeltene.

Politiet mente forholdet medførte tre prikker. YTF-medlemmet hadde 5 aktive prikker fra før, og ville med dette få 8 prikker. Politiet valgte å beslaglegge førerkortet på stedet siden 8 prikker gir grunnlag for tap av førerrett i 6 måneder.

Senere valgte politiet å gi sjåføren et forelegg som inneholdt en bot på 4550,- og tap av førerretten i seks måneder.

info Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?
Les mer eller meld deg inn her

Hva sier lovverket?
Sjåføren samtykket ikke til førerkortbeslaget og saken ble dermed sendt til Tingretten for behandling. Sjåføren hadde bedt om bistand fra Yrkestrafikkforbundet og YTFs advokatfullmektig Jeannette Kvamme stilte i retten sammen med medlemmet.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.

- Sjåføren innrømmet å ha kjørt på den gule sperrelinjen. Vi kunne imidlertid ikke se at forholdet som sjåføren var anklaget for skulle medføre prikkbelastning. Det er ikke særskilt nevnt at brudd på skilt 1004 som sier at «det må ikke kjøres på eller over sperrelinje, eller til venstre for gul sperrelinje» skal gi prikkbelastning. For at et forhold skal gi prikkbelastning skal det fremgå klart av prikkbelastningsforskriften, fastslår Kvamme.

Advokatfullmektig i Yrkestrafikkforbundet Jeannette Kvamme. Foto: Kåre Sponberg
Advokatfullmektig i Yrkestrafikkforbundet Jeannette Kvamme. Foto: Kåre Sponberg

Politiet hadde heller ikke vist til hvor i prikkebelastningsforskriften det fremgikk at forholdet skulle medføre tre prikker.

Dommeren var enig i at det ikke fremgår klart at forholdet som sjåføren er siktet for skal belastes med tre prikker. På bakgrunn av denne uklarheten mente dommeren at det ikke var forholdsmessig at førerkortet var beslaglagt og sjåføren fikk tilbake førerkortet sitt.

Kjørte med lommebok – fikk forelegg

YTF-medlemmet holdt i en lommebok mens han kjørte. Etter å ha mottatt forelegg i posten fikk han hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune i Yrkestrafikkforbundet.

- Mulig at politiet forveksler
- Vi ser at politiet i mange nyhetssaker uttaler at kryssing av sperrelinje medfører bot og tre prikker, men det har de rett og slett ikke belegg for å si. Her er det mulig de har forvekslet trafikkskilt 1004 (sperrelinje) med det prikkbelastningsforskriften sier om overtredelse av trafikkskilt 1014, som er «sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer». Men det er altså ikke det samme, uttaler Kvamme.

Her kan du se forskjellen mellom skilt 1004 og 1014

Her finner du prikkbelastningsforskriftens §2.6

Ikke endelig avsluttet
I følge YTFs advokatfullmektig Jeannette Kvamme er det ikke sikkert saken er helt lukket enda.

- Medlemmet vårt vil heller ikke godta tapstiden som er fastsatt i forelegget ettersom vi mener han ikke skulle blitt ilagt tre prikker for forholdet, og det gjenstår å se om politiet vil forfølge denne saken videre eller gi nytt forelegg uten tapstid. Om det blir en rettssak så vil medlemmet naturligvis få bistand fra YTF i saken, avslutter Kvamme.

Fikk 55.000 etter konkursvarsel

YTF-medlemmet hadde utestående overtidsbetaling fra bedriften.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Spørsmål og svar om ferie

Jurister og rådgivere i Yrkestrafikkforbundet har laget en oversikt over vanlige spørsmål om ferie. Her får du svar på alt fra ferielengde til utbetaling av feriepenger.

100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.