Sjåføren ble bøtelagt etter at politiet mente han brukte mobiltelefon mens han kjørte. I retten ble han frikjent.

Sjåføren ble bøtelagt etter at politiet mente han brukte mobiltelefon mens han kjørte. I retten ble han frikjent.

Kjørte med lommebok – fikk forelegg

YTF-medlemmet holdt i en lommebok mens han kjørte. Etter å ha mottatt forelegg i posten fikk han hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune i Yrkestrafikkforbundet.
query_builder PUBLISERT: May 18th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

I januar i år ble sjåføren stoppet av politiet. Påstanden var at de hadde observert at han holdt mobiltelefonen sin mens han kjørte. Sjåføren, som ikke hadde brukt mobiltelefonen sin hele kjøreturen, nektet å vedta forenklet forelegg. Han fikk da beskjed om at han ville bli anmeldt.

Etter to måneder mottok han et forelegg i posten, hvor han ble ilagt en bot for å ha benyttet mobiltelefon under kjøring. Han tok da kontakt med Yrkestrafikkforbundet, og fikk hjelp fra advokatfullmektig Anniken Aune.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet?
Les mer her.

- Jeg innhentet politidokumentene i saken, og så at bevisene i saken virket forholdsvis svake. Forelegget var kun basert på observasjonen til politibetjenten, som befant seg 12 meter fra veien hvor fartsgrensen var 80 km/t. Politibetjenten brukte ikke kikkert. Den siktede kjørte en varebil som kun har vinduer foran og på siden foran, og derfor begrenset med sikt inn, sier hun.

Advokatfullmektig Anniken Aune forsvarte medlemmet i retten.

Hastigheten på 80 km/t tilsvarer 22 m/s. Det vil si at det var kun et lite sekund hvor politibetjenten faktisk hadde mulighet til å se inne i bilen. - Det vil være svært vanskelig å skille en mobiltelefon med svart deksel fra en svart lommebok i denne farten, og fra denne avstanden, fortsetter Aune.

Frikjent etter påstand om påkjørsel

Politiet la ned påstand om førerkortbeslag og bot. Advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet bisto YTF-medlemmet.

I samråd med Aune valgte sjåføren å heller ikke vedta dette forelegget. Politiet sendte da saken til retten for pådømmelse, og Aune bisto siktede som hans forsvarer i rettsaken.

I tingretten forklarte sjåføren og de to politibetjentene seg om saken. Sjåføren forklarte at han akkurat vært inne på bensinstasjon, og at han fortsatt satt med lommeboken i hånden da han ble observert av politiet. Både lommeboka og mobiltelefonen var mørke i fargen, slik at de lett kunne forveksles.

Politibetjenten som observerte sjåføren, forklarte i vitneavhøret at han kun hadde sett baksiden av gjenstanden han mente var en mobiltelefon med deksel. Han hadde ikke sett noen skjerm. Han mente likevel at det var en mobiltelefon, og ikke en lommebok han hadde observert. 

Politibetjenten som stoppet sjåføren, forklarte at han ikke så noen mobiltelefon i bilen til siktede, og at siktede hadde nektet for å ha brukt mobiltelefonen.

Etter å ha hørt forklaringene fra alle tre, valgte aktor å frafalle saken mot sjåføren. Aktor forklarte at etter hun hadde hørt forklaringene i retten, mente at bevisene ikke holdt til en domfellelse. Og sjåføren ble derfor frifunnet.

Frikjent etter påkjørsel av fotgjenger

Politiet mente bussjåføren hadde opptrådt uaktsomt da en fotgjenger som gikk på rødt lys i Nylandsveien ble påkjørt. Retten var uenig og frikjente vedkommende.

- Det kan være både skremmende og stressende å bli stoppet av politiet. I denne saken har medlemmet hele veien vært tydelig på at det var en lommebok og ikke en mobiltelefon han hadde i hånden. Det er ikke lett å vite hva som er riktig å gjøre om man mottar et forelegg man mener er feil. Han valgte heldigvis å kontakte oss for å få hjelp, og han er svært lettet over å ha sluppet å møte i retten alene og over å ha blitt trodd der, avslutter Aune.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.