Lasten endte i førerhuset etter bråbrems.

Lasten endte i førerhuset etter bråbrems.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.
query_builder PUBLISERT: August 31st, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Lastebilsjåføren hadde et uhell i trafikken på grunn av for dårlig sikret last. Da han måtte foreta en bråbrems på grunn av en bil foran seg, ble lasten forskjøvet og traff førerhuset som fikk små materielle skader. Verken medlemmet eller andre ble skadet. Politiet undersøkte skadene, og førerkortet ble ikke inndratt på stedet. Etter hendelsen kontaktet medlemmet Yrkestrafikkforbundet og fikk hjelp fra advokatfullmektig Anniken Aune. 

Sjåfør på glattisen mistet førerkortet

YTF-medlemmet mistet førerkortet etter en trafikkulykke hvor han på grunn av veldig glatt føre havnet over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil. Politiet beslagla førerkortet på stedet.

Medlemmet hadde selv undersøkt med kolleger, og funnet ut at lasten ikke var sikret godt nok mot forskyvning. Det samme hadde Statens vegvesen kommet frem til etter å ha undersøkt kjøretøyet i etterkant hendelsen. Medlemmet erkjente derfor i avhør med politiet at han ved en feil denne dagen ikke hadde sikret lasten sin godt nok mot forskyvning, og sa seg villig til å akseptere en bot for forholdet. Han hørte ikke mer fra politiet før han tre måneder senere mottok et forelegg i posten med en bot og førerkortbeslag på tre måneder. - Jeg anbefalte at medlemmet kun godtok boten, men ikke førerkortbeslaget, forteller Aune.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her

Fordi medlemmet ikke godtok beslaget, ble han derfor innkalt til tingretten for rettslig avhør med mulighet for å avsi tilståelsesdom. Saken kom opp i tingretten fem måneder etter uhellet. - Jeg var med han i tingretten, og argumenterte for at det både på grunn av skadens beskjedne omfang og på grunn av tiden som hadde gått siden hendelsen ikke var grunnlag for førerkortbeslag i saken, sier Aune.

Tingretten var enige i dette, og avsa dom hvor han kun ble ilagt bot, ikke førerkortbeslag.

Advokatfullmektig Anniken Aune bistod YTF-medlemmet etter uhellet. Foto: Jonas Ruud

- Vi er glade for at tingretten vektla den lange behandlingstiden i denne saken, og at tingretten var enig med våre argumenter, sier advokatfullmektig Aune.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Påkjørt av trikken - mistet førerkortet

YTF-medlemmet ble påkjørt av trikken i Oslo. Politiet mente han var uaktsom og tok fra sjåføren førerkortet. Med hjelp av advokatfullmektig Jeannette Kvamme fikk sjåføren tilbake førerkortet.