Sjåføren mistet førerkortet etter ulykke på glattisen.

Sjåføren mistet førerkortet etter ulykke på glattisen.

Sjåfør på glattisen mistet førerkortet

YTF-medlemmet mistet førerkortet etter en trafikkulykke hvor han på grunn av veldig glatt føre havnet over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil. Politiet beslagla førerkortet på stedet.
query_builder PUBLISERT: August 19th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Politiet mente han hadde vært uaktsom og holdt for høy fart etter forholdene. Sjåføren mente selv at ulykken skyldtes spesielt vanskelige kjøreforhold denne dagen. Heldigvis gikk det bra med begge sjåførene, og det endte kun med lettere skader. Medlemmet fikk førerkortet beslaglagt på stedet, og politiet ønsket å holde førerkortet beslaglagt i tre måneder. Sjåføren godtok ikke førerkortbeslaget og fikk hjelp fra advokatfullmektig Anniken Aune da saken skulle opp i tingretten.

Advokatfullmektig Anniken Aune hjalp medlemmet å få tilbake førerkortet sitt. Foto: Jonas Ruud

- Vi opplever at politiet er raske med å beslaglegge førerkort på stedet, og oppfordrer alle medlemmer som opplever dette til å ikke godta beslaget og ta kontakt med oss med en gang. Sjåførene er avhengig av å ha førerkortet for å kunne gjøre jobben sin, og det er viktig å bruke den juridiske bistanden du får gjennom medlemskapet hos oss når noe slikt skjer, sier Aune.

Påkjørt av trikken - mistet førerkortet

YTF-medlemmet ble påkjørt av trikken i Oslo. Politiet mente han var uaktsom og tok fra sjåføren førerkortet. Med hjelp av advokatfullmektig Jeannette Kvamme fikk sjåføren tilbake førerkortet.

Fikk førerkortet tilbake

Medlemmet hadde med seg Aune da saken kom opp i tingretten. Dommeren var enig med politiet i at det var sannsynlighetsovervekt for at medlemmet hadde vært uaktsom, og ikke tilpasset farten tilstrekkelig etter forholdene. Likevel mente dommeren at førerkortbeslaget representerte et uforholdsmessig inngrep overfor medlemmet. Dommeren viste til at uaktsomheten var liten, og at det derfor var usikkert om det var grunnlag for førerkortbeslag. Videre viste dommeren til at det ikke var trafikksikkerhetsmessige grunner til å ta sjåføren ut av trafikken, og at ulykken ikke skyldtes uansvarlig eller hensynsløs kjøring. Saken endte med at medlemmet fikk tilbake førerkortet.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her

I etterkant av avgjørelsen fra tingretten, utstedte politiet et nytt forelegg i saken. Forelegget inneholdt kun en bot, ikke førerkortbeslag. I dette tilfellet anbefalte Aune at medlemmet godtok forelegget, noe han også gjorde.

- Vi er godt fornøyde med utfallet i denne saken, og dette viser viktigheten av å ha noen i ryggen når uhellet først er ute, sier advokatfullmektig Aune.

Kjørte med lommebok – fikk forelegg

YTF-medlemmet holdt i en lommebok mens han kjørte. Etter å ha mottatt forelegg i posten fikk han hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune i Yrkestrafikkforbundet.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.