Likte ikke julegaven – mistet jobben

Etter at medlemmet hadde fått fornyet oppdragsavtalen sin hele 29 ganger på to år, fikk han ikke lenger jobbe i bedriften. Begrunnelsen var at han hadde skapt dårlig arbeidsmiljø ved å spørre andre ansatte om deres lønn og vist misnøye med selskapets julegave til de ansatte.
query_builder PUBLISERT: December 21st, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Da medlemmet plutselig stod uten jobb, spurte han bedriften om hvorfor han ikke lenger fikk fornyet kontrakten. Årsaken var at han hadde snakket med kollegaene om lønn, og at han ikke var fornøyd med vannflasken med firmalogo han hadde fått i julegave fra bedriften.

Ved hjelp av advokatfullmektig Jeannette Kvamme, gikk medlemmet til sak mot lageret hvor han hadde jobbet i nesten to år. Kvamme argumenterte for at medlemmet hadde vært ulovlig innleid, og at han derfor hadde krav på erstatning.

- Lovverket knyttet til midlertidige ansettelser er tydelig på at dersom man utfører samme arbeidsoppgaver som de fast ansatte, så er det ikke arbeid av midlertidig karakter. Dette gjorde vårt medlem, og derfor mente vi at han hadde vært ulovlig innleid, forteller Kvamme.

Advokatfullmektig Jeannette Kvamme i retten for å bistå medlemmet.

- I tillegg mente vi at medlemmet ikke kunne anses som vikar. Han dekket et fast og stabilt behov knyttet til sykefravær og svingninger i arbeidsmengde. Denne bedriften dekket rundt 24 % av arbeidskraftsbehovet sitt med innleid arbeidskraft. Vi mener klart at man ikke kan dekke et så stort og fast arbeidskraftsbehov med vikarer og at han derfor burde vært fast ansatt, forklarer hun.

Spørsmål og svar om midlertidige ansettelser og innleie

Er du midlertidig ansatt eller innleid hos din arbeidsgiver? Lurer du på hvilke rettigheter du har som midlertidig ansatt? Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig eller benytte innleie er fastsatt i lov, og dersom det ikke foreligger et lovlig midlertidig ansettelsesgrunnlag, kan du ha rett på fast ansettelse.

Ulovlig innleid

Tre uker etter rettssak ble det avsagt dom. I retten fikk medlemmet medhold i påstanden om at han hadde vært ulovlig innleid. Retten kom frem til at bedriften ikke hadde påvist hvem medlemmet vikarierte for i hele perioden. Videre mente retten at grunnbemanningen til bedriften var for lav, som betyr at bruken av innleid arbeidskraft var altfor høy. Bedriften hadde basert bemanningsplanleggingen på prognoser og planlagt sykefravær istedenfor reelle tall for sykefravær.

- Her er retten tydelig på at bedriften har drevet med ulovlig innleie, og vi er glade for at medlemmet vårt fikk gjennomslag for dette, sier Kvamme.

Innleide vant i tingretten – fikk fast jobb

Brødrene Dahl ønsket å kvitte seg med tre innleide lageransatte. Med advokathjelp fra YTF vant de tre fram i tingretten. Resultatet ble fast ansettelse og en klekkelig erstatning.

Retten mente også at medlemmet hadde utført helt ordinære arbeidsoppgaver ved lageret, som betyr at han ikke dekket et behov utover den normale driften. Bedriften fikk ikke medhold i at de hadde en uforutsigbar hverdag med en varierende ordretilgang, som kunne rettferdiggjøre bruken av innleid arbeidskraft til å utføre de alminnelige arbeidsoppgavene ved bedriften.

– Denne dommen er viktig fordi den viser at lovverket knyttet til midlertidige ansettelser fungerer i praksis, og at bedrifter ikke har mulighet til å bruke innleie fritt etter eget ønske. Som midlertidig ansatt har man langt færre rettigheter enn en fast ansatt, og nettopp derfor er det viktig å ta kampen når man mistenker at man er innleid uten lovlig grunnlag, poengterer Kvamme.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her

Rekorderstatning

Medlemmet fikk totalt 341.233 kr. i erstatning på grunn av at han hadde vært ulovlig innleid. Av dette var 266.233 kr dekning av lønnstap. I tillegg fikk medlemmet 75.000 kr i såkalt oppreisningserstatning.

- Dette er en erstatning for tort og svie. I denne saken ble det satt et rekordhøyt beløp, sammenlignet med andre saker vi har behandlet i YTF. Det ble særlig lagt vekt på måten arbeidsforholdet ble avsluttet, og at medlemmet ikke kunne klandres for dette, forteller Kvamme.

– Jeg mener det er riktig at medlemmet fikk en stor erstatning. Både fordi bedriften har bommet på innleieregelverket i lang tid, og fordi et langvarig ansettelsesforhold ble avsluttet på dagen med en begrunnelse som ikke holdt mål, avslutter hun.

Filmet i busskrasj: 954.453 kr i erstatning

Sjåføren ville dokumentere uhellet i bussen, og brukte mobilen for å ta bilder av det som hadde skjedd. Etter at arbeidsgiver hentet ut video av dette fikk sjåføren sparken.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.

Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.