Buss


Hvorfor bli medlem?

    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av
    • Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
    • Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2021 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 600,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 3850 kroner av kontingenten hvert år.

Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Noen av sakene YTF jobber med innenfor bussektoren er sikkerhet for sjåfør og passasjerer, kontantfrie busser, nasjonal busstandard, bedre bussanbud og en bedre arbeidsdag.

Les mer her

Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?