- Gir oss aldri før bussen er sikker

I flere år har Yrkestrafikkforbundet jobbet for å gjøre bussene trygge for sjåførene. Det er fortsatt en lang vei å gå, men snøballen har begynt å rulle.
query_builder PUBLISERT: February 23rd, 2023
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Siden konferansen i Bodø har Yrkestrafikkforbundet jobbet systematisk for å påvirke både politikere, byråkrati og fylkeskommunene til å gjøre kollisjonsvernet for bussjåfører bedre. Blant annet har alle YTFs regioner sendt henvendelser til sitt fylke og bedt om møter for å diskutere hvilke sikkerhetsløsninger fylkene bør be om i fremtidige bussanbud.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

I januar 2022 signaliserte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at han ønsket strengere regler for bussene, og ønsket krav om innføring av R-29 som standard på alle nye busser.

Tryggere busser

Regjeringen ønsker krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes mener dette er en god start, men fortsatt langt unna det sjåførene trenger for å være trygge på jobb.

- R-29 sørger for et kollisjonsvern på midten i front av bussen, men mange av ulykkene der bussjåføren blir skadet eller omkommer så blir bussen truffet på hjørnet der sjåføren sitter. Der vil sjåføren fortsatt være like utsatt med denne standarden, sier Klungnes.

Krever sikkerhetsbur

«Det må lages nye krav til et sikkerhetsbur eller deformeringssone rundt førerplass, tilsvarende krav som gjelder personbil». Dette tok teknisk direktør Jan-Helge Sandvåg hos Tide til orde for på YTFs store sikkerhetskonferanse i Bodø i november.

Sikkerhet for bussjåfører ble dessverre aktualisert på nytt i desember etter nok en dødsulykke i Fredrikstad. To busser møttes i lav fart, men selv beskjeden fart var nok til at en sjåfør måtte bøte med livet.

- Ingen lastebiler eller personbiler har en så dårlig sikring som bussene. Jeg kjenner heller ikke til andre yrkesgrupper i Norge som har så lav sikring mot ulykker som inntreffer såpass ofte, med så alvorlige konsekvenser for arbeidstakeren, uttaler Klungnes.

Klikk på bildet for å lese saken på NRK sine nettsider

I februar ble Yrkestrafikkforbundet invitert til et møte med Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sammen med Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Fagforbundet, NHO Transport og Spekter. I forkant hadde organisasjonene sendt over et felles brev til samferdselsministeren og også et eget brev til fylkeskommunene. På møtet kom det frem at Statens vegvesen har fremmet forslag om at R-29 skal være installert i alle busser registrert etter 01.06.24. Kravet kan bli fremskyndet.

info Visste du at...

...YTF jobber aktivt for å bedre sikkerheten for bussjåførene, og har opprettet en egen sikkerhetsgruppe med tillitsvalgte i YTF?

Her kan du lese om en av dem

Samtidig var alle organisasjonene samstemte i at regjeringen må jobbe enda hardere med å få internasjonale sikkerhetskrav for frontbeskyttelse av busser. Forbundsleder i YTF Jim Klungnes deltok på møtet.

- I dag er det ikke noe stort engasjement for å utvikle nye sikkerhetselementer for bussjåføren blant produsentene. Det er mest fokus på å utstyre bussene med elektroniske hjelpemidler som skal unngå kollisjon. Dersom ulykken først skjer, er det ikke noe kollisjonsbeskyttelse for å ivareta sjåføren. Hvis dette blir et tema internasjonalt, og man begynner å innføre minimumskrav til kollisjonssikkerhet kan det starte en utvikling hos produsentene på samme måte som vi har sett i personbil-markedet. Der har alle produsenter løsninger som ivaretar sjåføren på en god måte, selv om løsningene ikke er identiske. Det er dit vi må komme, understreker Klungnes.

Filmet i busskrasj: 954.453 kr i erstatning

Sjåføren ville dokumentere uhellet i bussen, og brukte mobilen for å ta bilder av det som hadde skjedd. Etter at arbeidsgiver hentet ut video av dette fikk sjåføren sparken.

Samferdselsministeren ville løfte arbeidet med internasjonale tiltak. Samtidig jobber YTF både regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å få sikre sjåførene bedre.

- De fleste regionene i YTF har nå gjennomført møter med fylkene og lagt frem sine syn. Der ser vi at noen er mer positive enn andre til å stille krav til sikkerhet i nye anbud, men dette jobber vi beinhardt videre med. Det er viktig at oppdragsgiverne stiller krav til sikkerhet og at det stimuleres til utvikling av bedre kollisjonssikkerhet. Det er bussprodusentene som har kompetansen til å utvikle dette. Da må oppdragsgiverne også foretrekke de mest kollisjonssikre bussene ved anbudsinngåelse. Det vil føre til at produsentene har egeninteresse av å utvikle mer kollisjonssikre busser, fortsetter Klungnes.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes gir seg aldri før bussene er sikre å kjøre.

- Vi jobber nasjonalt for å få fremskyndet kravet om R-29, men også for å innføre andre særnorske krav til førersikkerhet i buss. Internasjonalt skal vi fortsette å ha fokus på denne saken både i Nordisk Transportarbeiderføderasjon (NTF), og den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) for å påvirke europeiske standarder. Her skal vi få gjennomslag, vi kommer aldri til å gi oss før bussene er sikre å kjøre, avslutter forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.

Ruter styrker førersikkerheten

Ruter går foran i Norge og innfører skjerpede krav til kollisjonssikkerhet i anbudsdokumentene for Oslo syd. Ruter er på mange måter bjelleku og setter standard for andre anbudskrav. «En viktig seier i vår kamp for trygge arbeidsplasser», sier YTF-leder Jim Klungnes.

Krever kollisjonssikre busser

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen forrige uke. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer. Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å hindre dødsfall og alvorlige skader på sjåfør og passasjerer.

Bange for bingen

I denne lederen skriver forbundsleder Jim Klungnes om bussjåførens arbeidsplass og sikkerhet.

Front mot front

Bussfører Marianne Nattestads kamp for å bedre førersikkerheten på bussene startet i desember 2015, da en kollega brutalt mistet livet i en frontkollisjon.

For dårlig kollisjonsvern

Havarikommisjonens rapport etter møteulykken mellom to busser på Stange i fjor viser at både oppdragsgiver Innlandet fylkeskommune og operatør Vy Buss bør skjerpe seg betydelig når det gjelder kollisjonssikkerhet.