Tryggere busser

Regjeringen ønsker krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
query_builder PUBLISERT: January 27th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

- Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blir hardt skadet eller drept. Det kan vi ikke leve med. Derfor ønsker vi nå krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå sender Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, forslag om strengere sikkerhetskrav for buss på høring. De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss.

Forsterket fronkonstruksjon skal bedre sikkerheten
Forslaget som nå sendes på høring, nasjonalt og i EØS-systemet, handler om å forsterke konstruksjonen i front av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren være betydelig mindre utsatt for alvorlige skader.

De nye sikkerhetskravene vil kunne gjelde for busser registrert fra og med neste år.

Gledelig
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet er glad for initiativet til strengere sikkerhetskrav.

- Dette er en sak vi har jobbet med i mange år, og som vi har satt på dagsorden både i møte med myndigheter, i media og med en stor konferanse om sikkerhet i buss senest i høst. Dette er medlemmene våre naturlig nok ekstremt opptatt av. I Norge har vi de siste årene hatt flere dødsfall og alvorlige skader på bussjåfører. Den manglende kollisjonssikkerheten fører til store og helt unødvendige menneskelige belastninger og lidelser. Dette er en viktig og nødvendig skritt på veien i vår kamp for trygge arbeidsplasser, slår Klungnes fast.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.

Krever kollisjonssikre busser

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen forrige uke. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer. Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å hindre dødsfall og alvorlige skader på sjåfør og passasjerer.

Litt lengre – for sikkerhets skyld

MAN har valgt å følge de internasjonale retningslinjene for tunge kjøretøy når det gjelder sikkerhet for sjåføren i sitt nye busskonsept for bybusser. «Det betyr at MAN ligger på et høyere nivå enn minimumskrav og standard», sier salgskoordinator Stefan Fuchs hos MAN.

Ruter styrker førersikkerheten

Ruter går foran i Norge og innfører skjerpede krav til kollisjonssikkerhet i anbudsdokumentene for Oslo syd. Ruter er på mange måter bjelleku og setter standard for andre anbudskrav. «En viktig seier i vår kamp for trygge arbeidsplasser», sier YTF-leder Jim Klungnes.

Front mot front

Bussfører Marianne Nattestads kamp for å bedre førersikkerheten på bussene startet i desember 2015, da en kollega brutalt mistet livet i en frontkollisjon.