Forbundsleder Jim Klungnes mener trafikksikkerheten i buss ikke er god nok med dagens standarder.

Forbundsleder Jim Klungnes mener trafikksikkerheten i buss ikke er god nok med dagens standarder.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.
query_builder PUBLISERT: July 28th, 2021
edit FORFATTER: Lars Marius Matre

I juli sendte Yrkestrafikkforbundet en henvendelse til Nordisk råd og Nordisk ministerråd, med kollisjonssikkerhet i buss som tema. Forbundet ber om det tas et nordisk initiativ for å bedre sikkerheten til sjåførene.

– De fleste kjøretøytyper må i dag forholde seg til kravene i et internasjonalt eller europeisk regelverk vedrørende kollisjonssikkerhet. Dessverre gjelder ikke dette for buss. I fronten på bussene er det rett og slett ikke noe krav til beskyttelse. Dermed vil bussens front bli trykket inn og sjåføren sitter tilnærmet ubeskyttet ved en frontkollisjon, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

– I Norge har vi de siste årene hatt flere dødsfall og alvorlige skader på bussjåfører. Hvis man ønsker å nå FNs bærekraftmål om å halvere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker, så må sikkerheten for sjåførene bedres, legger Klungnes til. 

Lite interesse internasjonalt

I Europa er det United Nations Economic Commision for Europa (UNECE) som har ansvaret for trafikksikkerhetsregelverket. Det er med andre ord de som har mulighet til å implementere et strengere regelverk. 

– Norske myndigheter har tatt initiativ til å forbedre UNECE-reguleringen for kollisjonssikkerhet på buss, men de andre europeiske landene har ikke virket like interessert i å gjøre noe med dette, sier Klungnes og fortsetter:

– Derfor ber vi om at det tas et felles nordisk initiativ for å få endret reglene. Hvis de nordiske landene står samlet, vil det bli tillagt større vekt i europeisk sammenheng.

Langsiktig arbeid

Yrkestrafikkforbundet mener det er viktig at dette arbeidet initieres nå, ettersom arbeidet med å innføre nye standarder er tidkrevende.

– Selv om man blir enige om en ny standard allerede i 2022, så vil det likevel sannsynligvis være busser med manglende kollisjonssikkerhet i trafikk frem til omkring 2035 - 2040. Dette fordi det tar mange år å utvikle, teste, godkjenne og produsere nye busser, sier Klungnes.

– De bussene som produseres og settes i trafikk i dag - og i årene som kommer - vil ha en levetid på 10 år eller mer. Disse bussene vil være i trafikk i svært mange år fremover. Derfor har vi ingen tid å miste. Dette arbeidet haster, konstaterer forbundslederen.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

1 av 5 bussjåfører blir ikke kompensert for overtidsarbeid

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, mener busselskapene spekulerer i trange rutetabeller som fører til ubetalt overtidsjobbing for bussjåfører.

Bussjåfører slipper påbud om munnbind under kjøring

Helsedirektoratet har nå gitt Yrkestrafikkforbundet medhold i at det ikke er riktig å pålegge bussjåfører å bruke munnbind når de de kjører buss, så fremst de kan opprettholde 2-metersregelen.