Bussjåfør Simen Brænden ble stygt skadet under ulykken på Nafstad i 2017. Her flankert av YTFs lokale tillitsvalgte Marianne Nattestad og nestleder Trude Valle. Foto: Marina Heyerdahl

Bussjåfør Simen Brænden ble stygt skadet under ulykken på Nafstad i 2017. Her flankert av YTFs lokale tillitsvalgte Marianne Nattestad og nestleder Trude Valle. Foto: Marina Heyerdahl

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.
query_builder PUBLISERT: November 8th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Av Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Konferansen i Bodø var svært bredt sammensatt, med bussjåfører, tillitsvalgte, politikere, administrasjonsselskap, interesseorganisasjoner, havarikommisjonen, arbeidstilsynet, operatører og bussprodusenter. Mange erfaringer ble utvekslet, og det hersket stor enighet om at kollisjonssikkerheten for bussjåfører ikke var bra nok i dag og måtte forbedres til samme nivå som lastebiler og personbiler.

info Visste du at...

...YTF jobber aktivt for å bedre sikkerheten for bussjåførene, og har opprettet en egen sikkerhetsgruppe med tillitsvalgte i YTF?

Her kan du lese om en av dem

Konferansen ble åpnet av Bodøs ordfører Ida Pinnerød, før YTF-tillitsvalgt bussjåfør Marianne Nattestad og bussjåfør og trafikkoffer Simen Brænden fra Nafstad-ulykken i 2017 gjorde et sterkt inntrykk ved å fortelle om hvilke menneskelige belastninger og lidelser det sterkt mangelfulle kollisjonsvernet for bussførere kan forårsake.

Norges nye samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hilste konferansen på video og satte den politiske dagsorden ved å understreke at arbeidet med kollisjonssikkerhet måtte intensiveres både nasjonalt og internasjonalt. Han fikk følge av opposisjonens representant på konferansen, Fremskrittspartiets Lars-Peter Solås, som poengterte at i tillegg til et langt europeisk løp hastet det med å gjennomføre nasjonale krav.

Deltakerne i konferansen var aktivt med i debatten. Foto: Marina Heyerdahl

Ruter har gått foran med å stille skjerpede krav til kollisjonssikkerhet, blant annet med kravet ECE R29 fra lastebilbransjen til beskyttelse mot frontkollisjon. Kravet ble fulgt opp av operatør Norgesbuss. På konferansen presenterte en rekke bussprodusenter ulike løsninger for bedre kollisjonssikkerhet.       

Representanter for bussprodusentene VDL, Solaris, Volvo, Mercedes og Iveco fortalte om sine løsninger for kollisjonssikkerhet. Foto: Arne Danielsen

Konferansen demonstrerte at det i hovedsak var enighet om hva som var målet, og gir et godt grunnlag for videre dialog og arbeid for å sikre bussjåførenes arbeidsplass best mulig.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.

Ruter styrker førersikkerheten

Ruter går foran i Norge og innfører skjerpede krav til kollisjonssikkerhet i anbudsdokumentene for Oslo syd. Ruter er på mange måter bjelleku og setter standard for andre anbudskrav. «En viktig seier i vår kamp for trygge arbeidsplasser», sier YTF-leder Jim Klungnes.

Skur-krasj endte i Høyesterett

Etter YTFs mening bygget lagmannsretten på feil rettspraksis i avgjørelsen.