Svingen var beryktet og været ufyselig på ulykkesstedet. Slike forhold bør Innlandet fylkeskommune forholde seg aktivt til, mener Statens Havarikommisjon, som også legger vekt på opplæringen av bussførerne og standarden på bussmateriellet. Foto: Jan Morten Frengstad

Svingen var beryktet og været ufyselig på ulykkesstedet. Slike forhold bør Innlandet fylkeskommune forholde seg aktivt til, mener Statens Havarikommisjon, som også legger vekt på opplæringen av bussførerne og standarden på bussmateriellet. Foto: Jan Morten Frengstad

For dårlig kollisjonsvern

Havarikommisjonens rapport etter møteulykken mellom to busser på Stange i fjor viser at både oppdragsgiver Innlandet fylkeskommune og operatør Vy Buss bør skjerpe seg betydelig når det gjelder kollisjonssikkerhet.
query_builder PUBLISERT: August 18th, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

11. mars var det ett år siden ulykken på Stange der nok en bussjåfør satte livet til. Meldingen om en møtekollisjon mellom to busser i den ulykkeutsatte Oustadsvingen på fylkesvei 222 ved Tangen i Stange kommune kom rett etter klokka 15 torsdag 11. mars 2021. Føreren av den sørgående bussen, en mann i trettiårene, omkom på stedet. Begge bussene var i rutetrafikk for Innlandstrafikk og med Vy Buss som operatør.

Tre tilrådinger

Kollisjonen førte til materielle skader konsentrert på venstre side av begge bussene, som i motsetning til det involverte materiellet i ulykken på Nafstad i november 2017, ikke var lavgulvbusser, men 2012-modeller av typen Volvo 8900 med normal innstigningshøyde.

Flere krever bedre sikkerhet

Nordland fylkeskommune stiller klarere krav til kollisjonssikkerhet for bussførere i sin nye anbudsutlysning, og viser direkte til YTFs sikkerhetskonferanse i Bodø. YTF applauderer den positive utviklingen, men understreker likevel at sikkerheten ikke må være avhengig av hvilken fylkeskommune man kjører i.

Statens Havarikommisjon (SHK) er et organ som gjennomfører undersøkelser for å forbedre trafikksikkerheten, men fordeler ikke rettslig skyld og ansvar. I våres kom SHK med sin rapport om ulykken på Stange, og fremmer tre sikkerhetstilrådinger:

Forsterket oppfølging

Den første tilrådingen rettes til Vy Buss. Det viser seg at føreren av nordgående buss kun hadde kjørt en sesong på vinterføre, og undersøkelsen viser at det kan være et gap mellom operatørens «forventning til kompetansen til bussførere etter førerkortervervelse, og førernes faktiske kjøreferdigheter og risikoforståelse».

SHK anbefaler forsterket opplæring og oppfølging av bussførerne, samt systematisk vurdering av dekkutrustning og kritiske punkter på den enkelte rute. 

Rutiner for vei og vær

SHK oppsummerer i tillegg at selv om Innlandet fylkeskommune var kjent med at kurven hadde høy utforkjøringsrisiko, var ikke dette formidlet til Vy Buss. Kontrakten dem imellom omtalte i liten grad trafikksikkerhet og hadde ingen informasjon om veinettets vinterdriftsklasser. Det fantes ingen etablerte rutiner for å følge opp operatøren ved farevarsler om værforhold.

Havarikommisjonen tilrår derfor at Innlandet fylkeskommune må legge økt vekt på trafikksikkerhetsfaktorer i sine kontrakter og i den forbindelse benytter «hele sitt kompetanse- og ansvarsområde som veieier og byggherre».

Forsterket kollisjonsvern

Til slutt påpekes at kollisjonen førte til at A-stolpen i nordgående buss trengte inn i førerplassen i sørgående buss og påførte føreren der fatale skader, til tross for relativt lave hastigheter i kollisjonsøyeblikket.

Følgelig understreker SHT at de gjeldende kravene i regelverket for kollisjonsegenskaper i buss ikke kan anses tilstrekkelig for å ivareta førernes sikkerhet. Havarikommisjonen presiserer at Innlandet fylkeskommune som transportbestiller har direkte påvirkning på trafikksikkerheten gjennom sine kontrakter, særlig i tilfellene hvor det kreves mer enn nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Statens Havarikommisjon tilrår derfor at Innlandet fylkeskommune inkluderer forsterket kollisjonsvern for bussførere som et krav i kontraktene for kollektivtransport utover gjeldende regelverk.

Krever bedre kollisjonssikkerhet!

Forslag om bedre kollisjonssikkerhet er ute på høring, etter at Yrkestrafikkforbundet har jobbet for dette over lengre tid.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

Tryggere busser

Regjeringen ønsker krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.