Yrkestrafikkforbundet jobber for å sikre trygge arbeidsforhold for sjåførene.

Yrkestrafikkforbundet jobber for å sikre trygge arbeidsforhold for sjåførene.

Krever bedre kollisjonssikkerhet!

Forslag om bedre kollisjonssikkerhet er ute på høring, etter at Yrkestrafikkforbundet har jobbet for dette over lengre tid.
query_builder PUBLISERT: May 3rd, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

- Det er langt på overtid at sjåførens sikkerhet settes i fokus på et nasjonalt nivå, sier forbundsleder Jim Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet har sittet i en samarbeidsgruppe med NHO Transport og Fellesforbundet, og har sendt en felles henvendelse til Samferdselsdepartementet om at det må innføres krav til kollisjonsbeskyttelse i bussens front.

På oppdrag av Samferdselsdepartementet, har Statens vegvesen (v/ Trafikant- og kjøretøydivisjonen) på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag om krav til styrket frontbeskyttelse for buss som går i løyvepliktig rutetransport. Dette forslaget har nå vært på høring.

Du kan også lese mer på Statens vegvesen.

Yrkestrafikkforbundet har skrevet høringssvar. - Overordnet er vi positive til at det innføres nasjonale krav, men vi mener at forslaget ikke går langt nok, sier Klungnes.

I høringssvaret pekes det blant annet på at:

  • Kravene innebærer at det er nok å forsterke fronten i midten av frontpartiet, noe som vil gi dårlig beskyttelse hvis kjøretøyene ikke kolliderer direkte front mot front, men med et mindre overlapp (side mot side). Forsterkningen må følge hele bussens front og rundt førersiden.

  • Det må i tillegg stilles krav til at A-stolpene må tåle sammenstøt, så disse ikke trenger inn på førerplassen ved kollisjon.

  • Det må i tillegg kreves underkjøring, slik som det allerede er for lastebil i henhold til internasjonale krav.

  • Andre sikkerhetsutfordringer bør gjøres til gjenstand for regulering: bedre sikringsanordninger for rullestoler, barnevogn og tung bagasje. forbedring av gjeldende krav til hybridbusser som i dag ikke er tilpasset norske forhold, samt krav om flere fluktveier.

- Vi er glade for at sjåførenes sikkerhet endelig er satt på dagsorden, og forventer at vårt høringssvar blir tatt med i vurderingene som nå skal gjøres. På denne måten kan vi i større grad sikre trygge arbeidsforhold for sjåførene våre, avslutter forbundslederen.

Les mer om Høringer.

Tryggere busser

Regjeringen ønsker krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.