Foto: Arne Danielsen

Foto: Arne Danielsen

Krever sikkerhetsbur

«Det må lages nye krav til et sikkerhetsbur eller deformeringssone rundt førerplass, tilsvarende krav som gjelder personbil». Dette tok teknisk direktør Jan-Helge Sandvåg hos Tide til orde for på YTFs store sikkerhetskonferanse i Bodø i november.
query_builder PUBLISERT: February 28th, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Jan-Helge Sandvåg var en av innlederne på den teknisk innrettede delen av sikkerhetskonferansen. Han tok utgangspunkt i at Tide sammen med YTF, Fellesforbundet og NHO Transport hadde deltatt på to møter med tidligere samferdselsminister Hareide om sjåførsikkerhet. Statens Vegvesen deltok også på møtene, som han karakteriserte som gode og konstruktive. Nå forventet han at den nye statsråden fulgte opp progresjonen og at det ble etablert dialog med bussprodusentene i alle innkjøpsprosesser.

Standard mangler

Tide-direktøren understreket at den største utfordringen er at det ikke eksisterer noen egen standard som regulerer sikkerheten rundt arbeidsplassen til bussførerne. Dette i motsetning til lastebiler og personbiler som nyter godt av etablerte forskrifter som regulerer kollisjonssikkerheten.

I mangel av bedre krav for beskyttelse av bussførere har derfor næringen hentet beskyttelseselementer fra forskrifter som gjelder lastebil. Det er snakk om ECE R93, som i hovedsak er en forsterkning helt nede i fronten, der målet er å beskytte personbiler mot å komme inn under en lastebil; dessuten ECE R29-A som styrker partiet midt i front og som vil ha en effekt i en front-mot-front-kollisjon, men som sannsynligvis har begrenset effekt ved treff inn fra siden.

Eget regelverk

Sandvåg etterlyste derfor en ny, felles og forbedret standard for alle nye busser i Norge. Denne standarden må ta hensyn til både front- og sidekollisjon i alle busstyper. Det må utarbeides et eget ECE-regelverk som ivaretar nye krav til et sikkerhetsbur eller deformasjonssone rundt førerplass, tilsvarende kravene for personbiler.

En slik standard vil ivareta arbeidsplassen til en stor og viktig yrkesgruppe – på lik linje av personbil- og lastebilførere. Her må det settes sikkerhetstekniske krav som blir tilstrekkelig testet og godkjente gjennom kollisjonstester, poengterer Tides tekniske direktør.

Etterlyser fortgang

Han etterlyser fortgang i europeisk og internasjonalt arbeid. Flere alvorlige ulykker innen et kort tidsrom har økt behovet for at norske samferdselsmyndigheter intensiverer innsatsen og får fortgang i arbeidet med å utøve påtrykk overfor internasjonale relevante organer, slik at styrket sjåførsikkerhet blir prioritert og standardisert.

Når man lykkes med å innføre skjerpede internasjonale krav, vil det sikre et felles internasjonalt og større arbeid rundt økt kollisjonsbeskyttelse for samtlige bussjåfører, og bidra til fortgang i arbeidet med økt sikkerhet blant samtlige bussprodusenter.

Sandvåg mener at de grepene de fylkeskommunale oppdragsgiverne gjør isolert sett innebærer en forbedring av sjåførsikkerheten. Samtidig mener han at ansvaret for å beslutte og bestille sjåførsikkerhet ikke bør ligge hos og være opp til den enkelte oppdragsgiver, men styres fra et høyere myndighetsnivå; norsk, nordisk eller internasjonalt.

Tiltak på kort sikt

Han beklager at han ikke kan legge fram en quick fix løsning, men forteller at Tide etterspør bussleverandørene hva de kan levere av kollisjonssikkerhet. Kan de levere ECE R29-A på bussene så velges dette uavhengig av om dette kreves. Han mener at et slikt krav kan innarbeides i den nasjonale forskriften for løyvepliktig transport – et arbeid landets nye samferdselsminister i januar altså tok initiativ til (se side 8-9). Kravet kan innarbeides i en felles nordisk standard gjennom Bus Nordic inntil det foreligger en internasjonal standard spesifikk for bussførere.

- Jeg oppfatter ikke at noen er uenige om målene. Drar vi i samme retning så kommer vi til å lykkes, avsluttet Tides tekniske direktør Jan-Helge Sandvåg innledningen sin i Bodø.