I begynnelsen av februar lå fortsatt visne blomster i veikanten for å vitne om at her hadde skjedd en dødsulykke. Foto: Arne Danielsen

I begynnelsen av februar lå fortsatt visne blomster i veikanten for å vitne om at her hadde skjedd en dødsulykke. Foto: Arne Danielsen

Visne blomster

Kun noen visne blomsterbuketter i veikanten minner om dødsulykken der bussjåfør Øyvind Sannes Norheim omkom i romjula. Arbeidskameratene passerer og tenker kanskje fra sine utsatte førerplasser at «neste gang er det kanskje meg…».
query_builder PUBLISERT: February 24th, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Onsdag morgen 28. desember fikk politiet melding om at to rutebusser hadde frontkollidert i den vestlige enden av den mektige buebroa over Glomma som forbinder Gamlebyen med Fredrikstad sentrum som en del av riksvei 110.

Drept og kvestet

Begge de involverte bussførerne var i femtiårene. I den ene bussen, som ikke hadde med passasjerer, ble bussføreren fastklemt på førerplass og alvorlig skadet. Han måtte frigjøres av redningspersonell og ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

- Gir oss aldri før bussen er sikker

I flere år har Yrkestrafikkforbundet jobbet for å gjøre bussene trygge for sjåførene. Det er fortsatt en lang vei å gå, men snøballen har begynt å rulle.

I den andre bussen, der Øyvind Sannes Norheim omkom, fantes to passasjerer, til alt overmål Norheims hustru og yngste barn. Norheim var ansatt i Vy og hadde mer enn 20 års fartstid som bussjåfør. I begravelsen var den grønne uniformslua fra Vy plassert sammen med blomstene på kistelokket.

Belastet strekning

Ulykken førte til store reaksjoner, og i midten av januar ble det gjennomført ett minutts stillhet innen all kollektivtrafikk i Østfold. Bussførerne kjørte inn til nærmeste holdeplass 17. januar klokka 13:00 og stoppet for ett minutts stille markering.

Fredrikstad bru ble fredet av Riksantikvaren i 2008 og er tatt med i Nasjonal verneplan for vegrelaterte kulturminner. Brukerne av brua virker ikke å være fredet på samme måte. Paradoksalt nok finnes et skilt, hundre meter ovenfor kollisjonsstedet, som advarer om ulykkesstrekning med tegning av to biler som kolliderer.

Hundre meter ovenfor ulykkesstedet observerte vi dette skiltet. Foto: Arne Danielsen

Glass og ramme

Mange kollisjoner har også funnet sted på brua, men de aller fleste har vært uten eller med små personskader. Her skiller bussulykkene seg ut, ved at bussførerne på by- og forstadsbusser sitter «i glass og ramme» uten tilsvarende beskyttelse som andre bilister kan nyte godt av.

info Visste du at...

...YTF jobber aktivt for å bedre sikkerheten for bussjåførene, og har opprettet en egen sikkerhetsgruppe med tillitsvalgte i YTF?

Her kan du lese om en av dem

Uten å foregripe pågående etterforskning, er det derfor trolig at om to bilister hadde skjedd på samme sted og under samme fart og føre, ville resultatet neppe vært fatalt.

Yrkestrafikks lesere vil være godt informert om at problemstillingen har vært aktivt tatt opp av YTF i mange år. I november 2021 arrangerte forbundet en stor sikkerhetskonferanse i Bodø, der blant annet bussjåfør Simen Brænden, som ble stygt kvestet under en tilsvarende frontkollisjon på Nafstad i 2017 gjorde et sterkt inntrykk med sitt vitnesbyrd.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

Kalkulert menneskeofring

«Dette kan vi ikke leve med», sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i sin hilsningstale til sikkerhetskonferansen i Bodø. Ulykken i Fredrikstad viste likevel at dette tydeligvis er noe vi fortsatt kan dø med. Yrkestrafikk hadde for tre år siden en kommentar med tittelen «Kalkulert menneskeofring?». Spørsmålet er om vi nå må ta vekk spørsmåltegnet.

Tryggere busser

Regjeringen ønsker krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ja, vi vet at mange gjør et forbilledlig arbeid med å bedre sikkerheten for førerne, men tiltakene er åpenbart ikke tilstrekkelige og implementeringen går for treigt. Dessverre erfarer vi også at enkelte fylkeskommuner virker totalt uinteresserte i problemstillingen.

Null toleranse

Situasjonen framstår mildt sagt som merkelig. I andre yrker og bransjer ville påvisningen av en slik risiko ført til umiddelbar stopp i arbeidet, uten at dette nødvendigvis er det riktige grepet i dette tilfellet. Men at saken må gis nødvendig prioritet og trøkk for å bli løst kan ikke være noen urimelig forventning.

For selv om blomsterbukettene i veikanten ved Fredrikstad bru visner og forsvinner, forsvinner ikke tapet hos de etterlatte. Og dessverre: Sjansen er stor for at en ny ulykke vil minne oss alle på hvor utsatt tilværelsen fortsatt er for norske bussjåfører.   

Krever bedre kollisjonssikkerhet!

Forslag om bedre kollisjonssikkerhet er ute på høring, etter at Yrkestrafikkforbundet har jobbet for dette over lengre tid.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.

Flere krever bedre sikkerhet

Nordland fylkeskommune stiller klarere krav til kollisjonssikkerhet for bussførere i sin nye anbudsutlysning, og viser direkte til YTFs sikkerhetskonferanse i Bodø. YTF applauderer den positive utviklingen, men understreker likevel at sikkerheten ikke må være avhengig av hvilken fylkeskommune man kjører i.