Reagerer sterkt på frikort-skatt

Yrkestrafikkforbundet har oversendt brev til regjeringen der de blir bedt om å revurdere skattleggingen av frikort for bussjåfører. Med disse endringene påfører regjeringen bussjåfører en netto skatteøkning for 2019.
query_builder PUBLISERT: December 18th, 2018

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen innført nye regler for skatt på fordeler man mottar gjennom jobben. Skattejurist i NHO har bedt om klargjøring av Skattedirektoratet for hva dette vil bety for bussjåfører som mottar frikort gjennom jobb. 14. desember fikk Yrkestrafikkforbundet oversendt et brev fra NHO der de informerer om de nye reglene.

Med de nye reglene vil man skatte av frikortet som om det er en del av alminnelig inntekt, men egenandelen vil trekkes fra. Om man eksempelvis får et frikort som selges for 7.000 kr i året og betaler 500 kr i egenandel vil man måtte betale inntektsskatt på 6.500 kr mer i 2019. Om man har inntektsskatt på 34,4 prosent vil dette utgjøre 2236 kroner ekstra i skatt i 2019.

Uholdbart
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes reagerer sterkt på denne ekstra-skatten.

- Dette er en forferdelig julegave for bussjåførene. Vi ser at både lønnsøkning og skattelette for våre medlemmer blir spist opp av alt fra økte bomavgifter og nå beskatning av frikort. Resultatet er at man får mindre penger å leve av totalt sett, uttaler Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet har oversendt et brev til finansminister Siv Jensen der regjeringen blir bedt om å revurdere beskatningen.

- Frikortet er en opparbeidet rettighet for våre medlemmer. I mange tiår har frikortet vært en del av rettighetene fremforhandlet mellom oss og arbeidsgiver og blitt sett på som en del av den totale pakken. Dette er ikke et nytt og uforholdsmessig ekstragode på linje med bonuspoeng på fly og hoteller. Når regjeringen velger å skattlegge frikortet tar de samtidig vekk fremforhandlede goder vi har oppnådd i forhandlinger med arbeidsgiversiden, fastslår Klungnes.

Må få ombestemme seg
Yrkestrafikkforbundet har også sendt en henvendelse til NHO Transport der det bes om at ansatte som faller inn under Bussbransjeavtalens bestemmelser for frikort blir gitt reell mulighet til å reversere eventuelle avtaler om frikort som allerede er inngått for 2019.

- Beslutningen om skattlegging av frikort har såpass store økonomiske konsekvenser for den enkelte arbeidstaker at Yrkestrafikkforbundet ser det som urimelig at man holdes til slike avtaler, avslutter Klungnes.

Medlemskap Medlemsavgift/kontingent