Foto: Forbundsleder Jim Klungnes

Foto: Forbundsleder Jim Klungnes

Økt internasjonalt samarbeid nødvendig

Forbundsleder Jim Klungnes har skrevet om EUs påvirkning på transportbransjen i denne lederen.
query_builder PUBLISERT: September 4th, 2018

Mye av det som påvirker vår arbeidsdag og våre arbeidsforhold, vedtas i dag i større grad i Brussel enn på Stortinget eller i Regjeringen. EU spriker i mange retninger. Mellom øst og vest, mellom det politiske høyre og venstresiden og mellom hvor sterk eller svak man mener unionen skal være i forhold til den enkelte medlemsstats selvbestemmelse. Tilsynelatende virker det som ren bingo i hvilken retning flertallet til slutt går. Dette er også tilfellet når det gjelder transportbransjen og de nye mobilitetspakkene. ETF, med YTF med på laget, klarte heldigvis å bidra til flertall for å stoppe det justerte forslaget i Europaparlamentet i begynnelsen av juli. Parlamentet var delt omtrent på midten. Og selv om det var en viktig delseier, så var det et knapt og svært skjørt flertall. Det er fortsatt et åpent spørsmål hva det endelig utfallet kommer til å bli.

Kapitalen har alltid vært internasjonal. Det har også arbeidsgiverne blitt i stadig større grad, både i gods- og bussektoren. De har i lang tid hatt folk som arbeider for å fremme interessene sine i Brussel, interesser som ikke nødvendigvis er i tråd med våre interesser. Mange store og tunge aktører er enten eid av stater eller anonyme investeringsselskaper, der eierne stiller høye krav til avkastning, men krever lite eller ingenting når det gjelder lønn, arbeidsforhold og sosiale rettigheter for sjåførene. Dette bidrar til sosial dumping og forverring av arbeidsforholdene i bransjen.

Kapitalkreftene er sterke. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi arbeidstakere i transportsektoren organiserer oss og samarbeider over landegrensene. Vi får til mye mer sammen enn hver for oss, både nasjonalt og internasjonalt. Når verden rundt oss endrer seg og arbeidsgiverne endrer seg og sin strategi, så må vi også utvikle oss og tenke nytt. Ikke minst må vi fremme våre egne interesser. Vi kan ikke forvente at andre kommer til å gjøre det. Hvis vi ikke fremmer interessene våre, så kommer vi til å tape.

Vi må også tenke fremover. For det er ikke nok å bare møte dagens utfordringer, vi må også forberede oss på morgendagens. Det er ikke vanskelig å forutse at flere utfordringer vil komme.

Vi er mange. YTF er med i den Nordiske Transportarbeiderføderasjonen, den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen og den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen. Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF), i sin nåværende form, er resultat av en samlingsprosess av flere organisasjoner og ble etablert i 1999. ETF representerer over 5 millioner medlemmer fra mer enn 230 fagforbund i 42 land. ETF har hovedkontoret sitt i Brussel. Det er praktisk. Det gir god anledning til å besøke både EU-politikere og byråkrater. Størrelsen, representativiteten og plasseringen gir oss innflytelse og mulighet til å påvirke.

Som medlem i YTF er du også med og bidrar til at vi, via ETF har oppnådd gode resultater. ETF har ved flere anledninger lyktes med å få EU til å justere og endre sine forslag. Det internasjonale arbeidet blir nok stadig viktigere i årene som kommer.

Som nevnt er det i skrivende stund fortsatt veldig uklart hvilket utfall den videre behandlingen i EU vil få. Men skulle noe som ligner på de opprinnelige forslagene bli vedtatt, så betyr det en vesentlig forverring av arbeidsforholdene i transportbransjen, mer sosial dumping, dårligere trafikksikkerhet, mer følgekriminalitet og en forverring av konkurranseevnen til norske transportbedrifter og færre norske transportarbeidsplasser. Vår arbeidsdag vil bli verre. Derfor en oppfordring til deg; -vær med og påvirke du også. Organiser deg eller verv en kollega dersom du er organisert! Bidra til en bedre fremtid for dine kolleger og bransjen og slik at vi i fellesskap kan lykkes enda bedre. Bidra til ryddige, ordnede arbeidsbetingelser. Kampen fortsetter!

For mer info: Følg gjerne og del informasjon fra YTF og ETF.

https://www.facebook.com/Yrkestrafikkforbundet/

https://www.facebook.com/ETFRoadSection/

Medlemsfordeler