Assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet Lin Andrea Gulbrandsen

Assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet Lin Andrea Gulbrandsen

Fortsatt allmenngjøring for gods og turbuss

Allmenngjøringene for godstransport på vei og persontransport med turbil er i dag vedtatt videreført med de nye lønnssatsene som ble forhandlet frem i lønnsoppgjøret.
query_builder PUBLISERT: October 12th, 2018

Allmenngjøring er en ordning der utvalgte lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalen blir gjort om til lovbestemmelser for den aktuelle bransjen. Da blir det ulovlig å lønne under den allmenngjorte lønnssatsen. Etter hvert hovedoppgjør må fagforeningene søke om allmenngjøring på nytt, og om at lønnssatsene skal heves i tråd med resultatene i tariffoppgjøret. Det er tariffnemnda som avgjør om allmenngjøringen skal videreføres.

- Vi er veldig fornøyd med at allmenngjøringene på både gods og turbil er videreført, sier Lin Andrea Gulbrandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet.

Viktig virkemiddel
Allmenngjøring er et viktig virkemiddel mot sosial dumping i transportsektoren. Vi ser at det fortsatt er mange utenlandske sjåfører som får veldig lave lønninger når de kjører i Norge, og det er viktig at arbeidet fortsetter for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

Allmenngjøringene i transportsektoren gjelder for innenlands kjøring i Norge. Det ble først innført i 2015, etter krav fra YS og Yrkestrafikkforbundet. Det er Arbeidstilsynet som skal kontrollere at selskapene betaler riktig lønn. I tillegg skal de som bestiller transporten informere om at sjåførene som utfører arbeidsoppdraget skal ha allmenngjort lønn, og selskapene skal ha rutiner for å sjekke om de faktisk får det. I tillegg ønsker Yrkestrafikkforbundet et register over transportoppdrag i Norge, slik at det skal bli enklere å kontrollere at sjåførene får riktig lønn.

- Per i dag er det ingen oversikt over hvor mange sjåfører som er ansatt i utlandet, men som kjører i Norge. Et register vil gi oss en bedre oversikt og gjøre det enklere å sikre at de som kjører mye i Norge får den lønnen de har krav på. Med videreføringen av allmenngjøringene har vi muligheten til å jobbe videre med å få på plass et slik register, sier Gulbrandsen.

De nye minstelønnssatsene i transportsektoren er nå:
Godstransport på veg, med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn: 171, 45 kr per time

Turbiltransport: 155,87 kr per time

NB! Dette er minstelønn for alle som kjører gods- og turbil i Norge, lønnstabellene for tariffavtalene til Yrkestrafikkforbundet finner du her

 

Vedtakene i sin helhet vil bli offentliggjort på tariffnemndas hjemmesider når de er klare.

 

Medlemsavgift/kontingent